Balam Acab

3 jul 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Balam Acab er kunst­ner­nav­net på den unge ame­ri­kan­ske musik­s­tu­de­ren­de Alec Koo­ne, som laver forun­der­lig musik, der balan­ce­rer mel­lem drøm­men­de pop og mystisk witch hou­se. Han hver­ken spil­ler eller syn­ger selv, men byg­ger musik­ken op ved brug af samp­les fra ori­gi­nal kil­de­ma­te­ri­a­le fun­det rundt omkring på net­tet, som han omar­ran­ge­rer til sit eget unik­ke udtryk.

Sid­ste år udgav han EP’en See Birds, der fik mig til at spid­se ører, og nu her den 29. august udkom­mer så hans før­ste LP Wan­der /Wonder.

Det smuk­ke num­mer Oh, Why er fra sidst­nævn­te. Lyt engang:

Balam Acab — Oh, Why (Right cli­ck to download)

06 Oh, Why

Lyt nog­le num­re fra See Birds EP’en for et bed­re ind­tryk af Balam Acabs lyd:

Big Boy by BALAM ACAB

See Birds (Moon) by BALAM ACAB

 

Dream Out — Balam Acab from dre間am on Vimeo.

 

Balam Acab | Soundcloud

Balam Acab | Facebook

Balam Acab | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!