Atomic League

25 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Atomic League

Ato­mic League, en ung pro­du­cer fra Glas­gow, der har kre­e­ret den­ne elek­tro­ni­ske perle.

Num­me­ret hed­der noget så cor­ny som Die For Your Love, men lad dig ikke nar­re — der fak­tisk tale om en intel­li­gent kom­po­si­tion, der låner sin simp­le melo­di­ske struk­tur fra nyklas­sisk musik. Syn­ko­pe­re­de trom­mer, pul­se­ren­de synt­hs og et bag­ved­lig­gen­de tæp­pe af ambi­ent, bru­sen­de støj byg­ger op og op til en lyk­ke­lig ekstase.

Ato­mic League | Facebook
Ato­mic League | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!