Arms

7 sep 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Arms faldt jeg ret til­fæl­digt over i min sur­fen på det sto­re Inter­net. De spil­ler rime­lig straight forward indie rock, men der er noget ved for­san­ger Todd Gold­ste­ins stem­me og ban­dets melan­kol­ske islæt, der fan­ger mig.

Dis­se to num­re er fra en ny EP kal­det EP (hvor­for gøre det svæ­re­re end nødvendigt!).

Arms — Heat & Hot Water

02 Heat & Hot Water

Arms — High Heels

03 High Heels

Du kan down­lo­a­de den omtal­te EP bestå­en­de af i alt 5 vel­lyk­ke­de san­ge helt gra­tis fra ban­dets Bandcamp, i det for­mat du måt­te ønske.

Arms | Myspace

Arms | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!