Apparat

17 jul 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Tyske Appa­rat (Sas­cha Ring) er til efter­å­ret klar med et nyt album, nær­me­re bestemt den 27. Sep­tem­ber 2011. Det  kom­mer til at hed­de The Devil’s Walk, og at døm­me efter de par smags­prø­ver, der ind­til vide­re er slup­pet løs, er der noget rig­tig stort i vente.

Appa­rat er en mester ud i kun­sten at kom­bi­ne­re elek­tro­ni­ske lyde og klas­si­ske instru­men­ter og få de man­ge lag til at har­mone­re per­fekt. Som i num­me­ret Ash/Black Veil, der med sin tin­dren­de smuk­ke cres­cen­do opbyg­ning og Sas­chas føl­som­me røst, rum­mer afsin­di­ge dybder.

Appa­rat — Ash/Black Veil by Mute UK

Live er Appa­rat mindst lige­så hyp­no­ti­se­ren­de et bekendt­skab, hvad den­ne live video ses­sion af Ash/Black Veil beviser:
Bla­ck Water føles var­me­re og mere fortrøst­nings­fuld, og de klas­si­ske instru­men­ter er skif­tet ud med ambi­en­te lydflader:

Appa­rat — Bla­ck Water by Mute UK


Til dig der­u­de der er ble­vet nys­ger­rig på mere Sas­cha Ring/Apparat, så er den­ne 21 minut­ters live­op­ta­gel­se fra Electro­nic Beats Festi­val i Prag, hvor Appa­rat med band opfø­rer “Arca­dia”, “Rusty Nails” & “Bla­ck Water”, abso­lut værd at dyk­ke ned i.

Det andet num­mer “Rusty Nails” er fra Appa­rats sam­ar­bej­de med Mode­selek­tor — Mode­rat. Da det er et af mine ynd­lings­num­re, får du også lige ori­gi­na­len med musik­vi­deo til:

Mode­rat “Rusty Nails” from Pfad­fin­de­rei on Vimeo.

Appa­rat | Home­pa­ge

Appa­rat | Face­book

Appa­ra­tr | Mys­pa­ce

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!