Alcoholic Faith Mission — Dim Light From Above (avaliable for free until 29 February)

9 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Dan­ske Alco­ho­lic Faith Mis­sion var gen­stand for Musik Mig Blidts kær­lig­hed i blog­gens aller­før­ste blo­gind­læg for snart 2 år siden.

I mel­lem­ti­den har ban­det haft travlt med at tur­ne­re især USA og Tys­kland tynd samt udgi­vet et par albums og en EP. Sid­ste album Ask Me This hav­de dansk udgi­vel­se i okto­ber sid­ste år.

I for­bin­del­se med det­te albums snar­li­ge udgi­vel­se i Cana­da med opføl­gen­de tour kan du ind­til 29. febru­ar down­lo­a­de en gra­tis kom­pi­la­tion med tit­len Dim Light From Above inde­hol­den­de 12 san­ge fra kol­lek­ti­vets bagkatalog.

Den er sær­de­les anbe­fa­les­vær­digt at down­lo­a­de inden det er for sent! Down­lo­ad guld­klum­pen her: http://www.45records.ca/thisisAFM/

Her er et nog­le san­ge fra Dim Light From Above (hav­de svært ved at begræn­se mig, da der var så man­ge gode at væl­ge i mellem):

 

Alco­ho­lic Faith Mis­sion — Escapism

12 Esca­pism

 

 

Alco­ho­lic Faith Mis­sion | Homepage

Alco­ho­lic Faith Mis­sion | Facebook

Alco­ho­lic Faith Mis­sion | Spotify

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!