Alcholic Faith Mission — Let This Be The Last Night We Care

11 mar 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg har nu haft lej­lig­hed til at gen­nem­lyt­te dan­ske Alco­ho­lic Faith Mis­sions spl­in­ter­nye album Let This Be The Last Night We Care fle­re gan­ge, og lad mig bare sige med det sam­me, at jeg er impo­ne­ret! Det hol­der hele vej­en hjem.

Album­met er fyldt med ener­gi­ske støj pop-per­ler — nog­le med deci­de­ret sing-a-long potentiale.

Det gør sig især gæl­den­de på højstem­te Got Love? Got Shellfish! 

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shellfish!

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/04-Got-Love_-Got-Shellfish.mp3|titles=04 Got Love_ Got Shel­l­fish!]

Sam­me num­mer har også været en tur igen­nem My Name Is Legions remix maski­ne, og resul­ta­tet er gan­ske vel­lyk­ket. Lyden fra ori­gi­na­len er et langt styk­ke hen ad vej­en bibe­holdt, men enkelt­de­le­ne er ble­vet omar­ran­ge­ret og hel­heds­ind­tryk­ket en smu­le mere tilbagelænet.

Alco­ho­lic Faith Mis­sion - Got Love? Got Shel­l­fish! (Re:legion Remix)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/My_Name_is_Legion_-_Got_Love__Got_Shellfish_Re_legion_RMX.mp3|titles=My_Name_is_Legion_-_Got_Love!__Got_Shellfish!_(Re_legion_RMX)]

Hvis du vil fan­ge ban­det live, ser deres kon­cert­ka­len­der på dansk jord såle­des ud:

15. apr 2010 | 20:00 | Stu­den­ter­hu­set, Århus

16. apr 2010 | 20:00 | 1000 Fryd, Aalborg

17. apr 2010 | 20:00 | Lop­pen, Copenhagen

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!