Alberte Winding — Det Er Lørdag (Tilde Remix)

26 jan 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tilde-540x397

En lør­dags­sna­ck!

Den elek­tro­ni­ske musi­ker, Til­de, remixer før­ste sing­le fra Alber­te Win­dings nye pla­de Ønskes­ce­na­ri­et. Remixet af Det er lør­dag lig­ger til gra­tis down­lo­ad på Til­des soundcloud resten af janu­ar måned.

Num­me­rets oprin­de­li­ge fol­ke­de uni­vers med instru­men­ter som banjo og kon­tra­bas har fået et bob­len­de elek­tro­nisk og dansa­belt twist af Til­de. Et gen­nem­ført bit­ter­sødt remix, der fun­ge­rer rig­tig godt sam­men med Alber­tes let gen­ken­de­li­ge, melan­kol­ske vokal.

Til­de udgav Cha Cha Cha i 2007 med Tro­els Abra­ham­sen som pro­du­cer og sing­len Ain’t Got it Right blev remixet af Kas­per Bjør­ke og James Braun. Til­de er nu vendt til­ba­ge til musik­ken efter en læn­ge­re pau­se og arbej­der i øje­blik­ket på num­re til en ny udgi­vel­se. Den nye pla­de skul­le ger­ne udkom­me i løbet af 2013.

Til­de | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!