& Yohunda — All The Slow Songs (Waiting)"/>

Adelyn Rose & Yohunda — All The Slow Songs (Waiting)

2 apr 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 

Dette dej­lige num­mer blev til i for­bin­delse med mul­ti­me­die pro­jek­tet Woman Was the Word, som pla­de­sel­ska­bet Absent Fever har været tov­hol­der på. Pro­jek­tet gik ud på sætte fokus på talent­fulde kvin­de­lige kunst­nere, spe­ci­elt inden­for musik og visuel kunst.

Det blev en kol­lek­tiv kre­a­tiv pro­ces. Først bad fol­kene bag Absent Fever tre kvin­de­lige blog­gere om at skrive et eller andet — et digt en histo­rie eller noget tredje. Tek­sterne blev sendt til tre kvin­de­lige musi­kere, der for­tol­kede de skrevne ord i sange, og i sid­ste led blev san­gene så for­tol­ket af en videokunstner.

Af de 3 sange forel­skede jeg mig i Ade­lyn Rose og Yohundas smukke musi­kal­ske for­tolk­ning af et digt skre­vet af Nada, der har blog­gen Fri­ends With Both Arm’s.

Her kan du høre san­gen og se videoen med alle de tre sange i. Mere infor­ma­tion om pro­jek­tet, tek­sterne og de invol­ve­rede par­ter her.

Ade­lyn Rose & Yohunda — All The Slow Songs (Wai­ting) (Right click to download)

03 All The Slow Songs (Waiting)

Woman Was The Word from Heat­her Dani­els on Vimeo.

Related Posts with Thumbnails

Tags:, , , , ,

Leave a Reply

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine