Adelyn Rose & Yohunda — All The Slow Songs (Waiting)

2 apr 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 

Dette dej­lige num­mer blev til i for­bin­delse med mul­ti­me­die pro­jek­tet Woman Was the Word, som pla­de­sel­ska­bet Absent Fever har været tov­hol­der på. Pro­jek­tet gik ud på sætte fokus på talent­fulde kvin­de­lige kunst­nere, spe­ci­elt inden­for musik og visuel kunst.

Det blev en kol­lek­tiv kre­a­tiv pro­ces. Først bad fol­kene bag Absent Fever tre kvin­de­lige blog­gere om at skrive et eller andet — et digt en histo­rie eller noget tredje. Tek­sterne blev sendt til tre kvin­de­lige musi­kere, der for­tol­kede de skrevne ord i sange, og i sid­ste led blev san­gene så for­tol­ket af en videokunstner.

Af de 3 sange forel­skede jeg mig i Ade­lyn Rose og Yohundas smukke musi­kal­ske for­tolk­ning af et digt skre­vet af Nada, der har blog­gen Fri­ends With Both Arm’s.

Her kan du høre san­gen og se videoen med alle de tre sange i. Mere infor­ma­tion om pro­jek­tet, tek­sterne og de invol­ve­rede par­ter her.

Ade­lyn Rose & Yohunda — All The Slow Songs (Wai­ting) (Right click to download)

03 All The Slow Songs (Waiting)

Woman Was The Word from Heat­her Dani­els on Vimeo.

Related Posts with Thumbnails

Tags:, , , , ,

Leave a Reply

Search

TRANSLATE

Musik Mig Blidt på Wimp

Twitter


Facebook

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine