A Classic Education

22 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, 3 Comments »

Jeg opda­ge­de ita­li­en­ske A Clas­sic Educa­tion gen­nem Shaking Through’s sene­ste ses­sion, der resul­te­re­de i ind­spil­nin­gen af det skøn­ne num­mer Night Owl.

Det er én af den slags san­ge, man får på hjer­nen. Tit er de san­ge, jeg får på hjer­nen rent ud sagt pis­se irri­te­ren­de. Night Owl er hel­dig­vis ikke i den­ne kategori.

San­gen har en art indie hym­ne kva­li­tet over sig med dens udad­vend­te ener­gi, der min­der lidt om nog­le af Band Of Hor­ses’ san­ge. Det­te er abso­lut ikke et minus i min bog!

Ene­ste anke er, at jeg synes, san­gen star­ter for brat. Men det er en detal­je ved et ellers skønt nummer.

A Clas­sic Educa­tion — Night Owl (Right cli­ck to download)

A_Clas­si­c_E­duca­tion-Nigh­t_Owl

A Clas­sic Educa­tion | Myspace

A Clas­sic Educa­tion | Homepage

A Clas­sic Educa­tion | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

3 Comments

 1. Ghostatic siger:

  Hvis du er til film musik så tjek de dan­ske “The Croo­k­ed Spo­ke ud” De er tek­ni­ske vidun­de­re uden det bli­ver nør­det, og så har de bare fan­ta­stisk go stil i både pro­duk­tio­nen og kom­po­si­tio­ner­ne! Claus Hemp­ler er bl.a. gæst på et num­mer og ved de har spil­let en del sam­men med Mika­el Simpson. 

  Go Enjoi!

 2. admin siger:

  Ja, “The Croo­ked Spo­ke” laver bestemt læk­kert stem­nings­fyldt fil­misk musik. :) Og intro musik, fri­stes jeg til at sige — de bli­ver godt nok brugt i man­ge DR pro­gram­mers intro ;)
  Tak for­di du min­de­de mig på dem, har ikke lyt­tet ordent­ligt til dem i lang tid (hvil­ket jeg er i gang med lige nu :))
  Tjek i øvrigt deres remix af Lulu Rou­ge num­me­ret Melan­ko­li ud her i et ældre indlæg:

  http://www.musikmigblidt.dk/goodie-bag‑3.html

 3. Ghostatic siger:

  Fedt remix, og læn­ge siden jeg har hørt det — så også tak til dig for at min­de mig om det ;-)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!