∆T∆TIK

19 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Foto: Jer­ry Uelsmann

Mas­si­ve Attcaks Tear­drop er et sinds­sygt fedt num­mer, som nær­mest er umu­ligt at for­bed­re. ∆T∆TIK gør dog et sær­de­les hæder­ligt for­søg. I hvert fald er det et friskt pust til et num­mer, de fle­ste har hørt et utal af gange.

Num­me­ret kom­bi­ne­rer det bli­de med det hår­de. Det star­ter med den vel­kend­te hjer­te­ban­ken, der over­ta­ges af en pul­se­ren­de bas. Voka­len, som vi ken­der den, gør sin entré, hvor­ef­ter der intro­du­ce­res en synth, der går over i en lil­le loo­pen­de side­me­lo­di. Der­til er der til­sat en mas­se effek­ter (f.eks. en bul­dren­de trom­me i sid­ste halv­del), der alle er velvalg­te og blen­der fint ind med det over­ord­ne­de lydbillede.

Dej­ligt med en frisk og kom­pe­tent for­tolk­ning af den­ne klas­si­ker. Hvad synes du?

 

∆T∆TIK∆ står også bag et remix af Kyla La Gran­ges To Be Born. Det domi­ne­res af en lig­nen­de pul­se­ren­de bas og små rum­klin­gen­de effek­ter. Kli­mak­set ved omkring 4.40 fun­ge­rer opti­malt! Efter en stil­le pas­sa­ge, hvor Kyla La Gran­ges vokal har stå­et ale­ne et styk­ke tid, kun bak­ket op af svæ­ven­de, lav­mæl­te, sfæ­ri­ske toner bry­des “stil­he­den” af en nær­mest aggres­siv bas, hårdt­slå­en­de beats og maks skrue på synt­hs. Meget bom­ba­stisk afslutning!

 

∆T∆TIK | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

2 Comments

  1. Wimc siger:

    Mega dej­ligt num­mer, den er ∆T∆TIK∆ slup­pet godt fra. Det er ellers en tung opga­ve at pil­le ved så stor en klas­si­ker som Teardrops.

  2. admin siger:

    Ja, den er “far­lig” at pil­le ved. Men det vir­ker i det her tilfælde :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!