Kúra

15 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Dansk-island­ske Kúra er snart ude med deres debut LP Hal­fway to the Moon, nær­me­re bestemt 30. april.

Kúra består af den unge island­ske san­ge­r­in­de Fan­ney Ósk Þóris­dót­tir og de to dan­ske pro­du­ce­re Brynjar Bjar­n­foss & Ras­mus Liebst. Sam­men laver de sprød dub­bet electro­ni­ca med rock­e­de ele­men­ter og sar­te, uskylds­re­ne voka­ler. Det er pri­mært Fan­ney Ósk Þóris­dót­tir der syn­ger, men de to her­res røster bidra­ger også på nog­le numre.

Før­ste gang jeg stif­te­de bekendt­skab med ban­det er års tid siden i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af deres EP Mul­ti­col­or, hvor jeg især var meget begej­stret for num­me­ret Gógó med dens fæn­gen­de synthmelodi:

 

Nu er Kúra alt­så snart klart med nyt. Til Gaf­fa har Kúra udtalt om Hal­fway to the Moon:

Vi har bestræbt os på at give pla­den en krystal­klar kølig­hed, man kan se sin ånde i. Stem­nin­gen er let melan­kolsk, mens lys­punk­ter beher­sket flo­re­rer hist og her.”

Det pas­ser meget godt på de to num­re, du kan høre fra den nye pla­de her:

Læg mær­ke til at du gra­tis kan down­lo­a­de Anchor.

Anchor har også fået en utro­lig smuk og inter­es­ssant musik­vi­deo, der kryd­ser to ekstre­mer. Den island­ske natur (vil jeg tro) og body­bu­il­ding. Stræ­ber body­bu­il­de­ren efter en æste­tisk per­fek­tion, som kun fin­des i natu­ren? Det var i hvert fald den tan­ke jeg fik, mens jeg så videoen.

Læg mær­ke til, hvor­dan san­gens kni­tren­de struk­tur bli­ver under­støt­tet af en effek­tiv synkronklipning:

 

I for­bin­del­se med udgi­vel­sen af Hal­fway to the Moon dra­ger Kúra på en Dan­mark­s­tur­né, der ser såle­des ud:

27.04 Rust (Nat­klub)
03.05 Aal­borg, Viva Lá Revolution
04.05 Fre­de­riks­værk, Gjethuset
05.05 Århus, SPOT Festival
11.05 Ski­ve, Drivhuset.
12.05 Århus, Mejl­ga­de For Mangfoldighed
12.05 Gim­le, Roskilde
17.05 Hobro, Ishuset
18.05 Ran­ders, Von Hatten
19.05 Oden­se, Posten
24.05 Århus, Train
25.05 Kol­ding, Pitstop
26.05 Hum­le­bæk, Maybeats

 

Kúra | Homepage

Kúra | Facebook

Kúra | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

2 Comments

  1. Nana siger:

    Gógó er godt nok læk­ker! Tak for dej­lig morgenmusik…

  2. admin siger:

    Selv tak! Og du har ret, Gógó er god morgenmusik :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!