Guldkorn september — november 2020

10 jan 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Her får du al den musik, som har gjort størst ind­tryk på mig i måne­der­ne sep­tem­ber, okto­ber og novem­ber. Det var nog­le måne­der, hvor cor­o­navirus­sen igen fik tag i vores sam­fund og der­med i sta­dig stør­re grad har påvir­ke­de vores liv. Per­son­ligt var musik­ken, udover mine nær­me­ste, en red­nings­krans i en svær tid. Jeg håber, at dis­se num­re kan være det sam­me for dig derude.

Dan­ske arti­ster der optræ­der på på play­li­ster­ne er følgende:

Kh Marie, Katri­ne Sto­chholm, Kom Vi Løber, Rum­pi­stol, Arbirk, Yung, Jonas Thej­sen, Kwa­mie Liv, ANYA, Aza Falls, ONBC, Ast­h­ma­tic Harp, Fug­le­flug­ten, Solei­ma, Com­mu­ni­ons, Uden Ord, Gul­di­mund, Jacob David, Takykar­dia, Whe­re Did Nora Go, Magnus Tem­pels, Bri­an Batz, Hele­na Gao, The Cache, Mads Bel­dring, Pat­i­na og Gan­ger (alle mar­ke­ret med sort herunder).

Guldkorn september 2020

1. Kh Marie — Sor­te Sor­te Bøl­ger (feat. Aar­hus Tea­ters Kor)
2. Kh Marie — Opringning
3. Kh Marie — Kaos og granat
4. Katri­ne Sto­chholm — I Høsten
5. boy pablo — Be With Me
6. boy pablo — Lea­ve Me Alone!
7. Rich Auco­in — Walls
8. Kom Vi Løber — Bru­ger ikke at danse
9. Lucy Mason — Out Of The Blue
10. Rum­pi­stol — Aurolac
11. Pho­ria — Fairytail
12. Tom Day & Jake Lowe — Hope
13. Cor­ne­lia Jakobs — Weight Of The World
14. Arbirk — Hold My Hand
15. Yung — Progress
16. Jonas Thej­sen — Bæstet

Guldkorn oktober 2020

1. Gid­ge — Seems To Be Get­ting Closer
2. ANNA OF THE NORTH — Believe
3. Racoon Racoon — A Wave of Goodbyes
4. ANNA OF THE NORTH — Lover Ghost
5. Simen Mit­lid — Birds
6. Gid­ge The Cascades
7. Kwa­mie Liv — 17
8. ANYA — Se Mig Nøgen
9. SYML — I Wan­ted to Leave
10. Aza Falls — Willow
11. Cyrus Rey­nolds — End of Days (Orche­stral Remix) [feat. Chamois]
12. ONBC — Shadows
13. Cyrus Rey­nolds — Night Pha­se I. Waves
14. Simen Mit­lid — Gra­te­ful Dead
15. Ast­h­ma­tic Harp — Five Day Forecast
16. S. Carey — Take It With Me
17. Josh Ale­xan­der — After All
18. Fug­le­flug­ten — Du Er En Bøl­ge (Radio Edit)
19. Tourist — Siren
20. Hol­lie Ken­niff — Momentary
21. Pho­ria — Nouveau-Ne
22. Solei­ma — For­ce Of Nature
23. Wood­kid — In Your Likeness

Guldkorn november 2020

1. CIEL — All My Life
2. Com­mu­ni­ons — Splendour
3. Gold Cele­ste — Com­mon Ground
4. Pale Moon — Stranger
5. Uden Ord - ISODAG
6. Gul­di­mund — Ikk’ Endnu
7. Okay Kaya — You’re Still The One
8. El Per­ro del Mar — Drea­mers chan­ge the world
9. Jacob David — Snefri
10. Gul­di­mund — Bræn­der Stadig
11. Son Lux — Prophecy
12. Takykar­dia — Wed­ding Song
13. Mam­mals — Mansion
14. Whe­re Did Nora Go - Undi­vi­ded
15. Oskar Nord­bø — Gol­den River
16. Loryn Tag­g­art — The Guest
17. Loryn Tag­g­art — The River
18. Magnus Tem­pels — Let Go
19. David All­red — For Cat­he­ri­ne E. Coul­son (Solo Piano)
20. Jim Wal­lis — Euro­pa, Pt. 1 (Max Coo­per Remix)
21. Bri­an Batz — Athe­ne Noctua
22. Pene­l­ope Trap­pes — Afraid
23. Gid­ge — Quasar
24. Quar­ter-Life Cri­sis — Postcard from Spain -
25. Hele­na Gao — Cybergirl
26. Fug­le­flug­ten — Som Dug­gen Falder
27. AJIMAL — I’ve Known Your Heart (AVAWAVES Remix)
28. The Cache — Feel Real (feat. Solu­na Samay & dreem.space)
29. narou — Her Love
30. Quar­ter-Life Cri­sis — You & Me
31. Annso­fie Salo­mon — Soft Dreams
32. Mads Bel­dring - Helt Ærligt

 

Ekstra guldkorn fra september — november 2020

Her får du mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for (lyt til musik­ken efter listen)!

1. Hay­den Cal­nin, Ala­na Wil­kin­son, Jack The Fox — Pink & Blue
2. Wood­kid — Pale Yel­low (A COLORS SHOW version)
3. Unlo­ved feat. Raven Vio­let — Stran­ge Effect
4. Bru­no Bavo­ta — Leaving
5. Pho­ria — Nou­veau-Né (Re-Imag­i­ned)
6. Pat­i­na — Sådan Må Det Være (Uhhhh)
7. Yumi Zou­ma — Cool For A Second
8. Yumi Zou­ma — Cool For A Second (Alter­na­te Version)
9. CUT_ — Cry
10. Mat­tia Vlad Mor­leo — Someo­ne Here
11. Adri­an­ne Len­ker — Anything
12. ARTBAT, Sail­or & I — Best Of Me
13. Pho­ria — Nou­veau-Né (Live at Abbey Road)
14. Pho­ria — Cur­rent (Live at Abbey Road)
15. Erland Coo­per — Holm Sound
16. David All­red — You Are
17. Óla­fur Arnalds — For Now I Am Win­ter (Nils Fra­hm Rework)
18. Sin Fang, Atli Örvars­son — Suður­ga­ta 7
19. Foreign Fields — Brand New
20. Foreign Fields x SYML — Brand New (Renewed)
21. Domi­nique Char­pen­ti­er — À l’om­bre du figuier
22. Small Bla­ck — Tampa
23. Robot Koch — Hawk (Sna­kes Of Rus­sia Rework)
24. Kea­ton Hen­son — Ambulance
25. Sigur Rós — Dverg­mál with Ste­indór Ander­sen, Hil­mar Örn Hil­mars­son & María Huld Mar­kan Sigfúsdóttir
26. AURORA — Thank U (Ala­nis Mor­ri­set­te cover)
27. Wood­kid — Minus Sixty One
28. Wood­kid — Pale Yellow
29. Wood­kid — Reactor
30. Wood­kid — In Your Likeness
31. Ste­ven Pri­ce — The Who­le of Humanity
32. Ste­ven Pri­ce — Saving Ourselves
33. Bru­no Bavo­ta — Saet­te (From the Film ‘L’Ab­brac­cio’)
34. Gan­ger — Tsunami
35. Mar­tin Kohl­stedt — XEO
36. Mar­la Han­sen — Dust
37. Mar­la Han­sen — Rare
38. Gid­ge — Perimeter
39. JFDR — Drif­ter (Dream On)
40. This Is The Kit — Keep Going
41. Rum­pi­stol — Last Ven­tu­re At The Edge Of The World

 

Hay­den Cal­nin, Ala­na Wil­kin­son, Jack The Fox — Pink & Blue

 

Wood­kid — Pale Yel­low (A COLORS SHOW version)

 

Unlo­ved feat. Raven Vio­let — Stran­ge Effect

 

Bru­no Bavo­ta — Leaving

 

Pho­ria — Nou­veau-Né (Re-Imag­i­ned)

 

Pat­i­na — Sådan Må Det Være (Uhhhh)

 

Yumi Zou­ma — Cool For A Second

 

Yumi Zou­ma — Cool For A Second (Alter­na­te Version)

 

CUT_ — Cry

 

Mat­tia Vlad Mor­leo — Someo­ne Here

 

Adri­an­ne Len­ker — Anything

 

ARTBAT, Sail­or & I — Best Of Me

 

Pho­ria — Nou­veau-Né (Live at Abbey Road)

 

Pho­ria — Cur­rent (Live at Abbey Road)

 

Erland Coo­per — Holm Sound

 

David All­red — You Are

 

Óla­fur Arnalds — For Now I Am Win­ter (Nils Fra­hm Rework)

 

Sin Fang, Atli Örvars­son — Suður­ga­ta 7

 

Foreign Fields — Brand New

 

Foreign Fields x SYML — Brand New (Renewed)

 

Domi­nique Char­pen­ti­er — À l’om­bre du figuier

 

Small Bla­ck — Tampa

 

Robot Koch — Hawk (Sna­kes Of Rus­sia Rework)

 

Kea­ton Hen­son — Ambulance

 

Sigur Rós — Dverg­mál with Ste­indór Ander­sen, Hil­mar Örn Hil­mars­son & María Huld Mar­kan Sigfúsdóttir

 

AURORA — Thank U (Ala­nis Mor­ri­set­te cover)

 

Wood­kid — Minus Sixty One

 

Wood­kid — Pale Yellow

 

Wood­kid — Reactor

 

Wood­kid — In Your Likeness

 

Ste­ven Pri­ce — The Who­le of Humanity

 

Ste­ven Pri­ce — Saving Ourselves

 

Bru­no Bavo­ta — Saet­te (From the Film ‘L’Ab­brac­cio’)

 

Gan­ger — Tsunami

 

Mar­tin Kohl­stedt — XEO

 

Mar­la Han­sen — Dust

 

Mar­la Han­sen — Rare

 

Gid­ge — Perimeter

 

JFDR — Drif­ter (Dream On)

 

This Is The Kit — Keep Going

 

Rum­pi­stol — Last Ven­tu­re At The Edge Of The World

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!