Guldkorn juli & august 2019

8 okt 2019 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Som­mer­må­ne­der­ne juli og august stod på min­dre musik­lyt­ning og mere stil­hed og afslap­ning end nor­malt. Men jeg kun­ne selv­føl­ge­lig ikke hol­de mig helt fra at opda­ge ny musik, så du skal ikke sny­des for dis­se 32 guld­korn, som udgør cre­me de la cre­me af det, som mine trom­me­hin­der har har svin­get til af musik i dis­se to måne­der. Som sæd­van­lig er det kun en lil­le pro­cent­del, som er nået igen­nem nåleøjet.

Dan­ske guld­korn står Klap­trae, GRETA, Fre­de­rik Mag­le, Pen­ny Poli­ce, LALUNE, Jagu­ar Moon, Rig­mor, Bear With Me, AV AV AV, Hymns From Nine­veh, Masa­so­lo og Luna Kira for i den­ne omgang (mar­ke­ret med fed nedenfor).

Guldkorn juli 2019

1. Car­ri­ers — Hea­ven’s People”
2. MIYNT — Lucy In Disguise
3. Yae­hs­un — Waterbaby
4. Klap­trae — Cocoa
5. Domi­nik Eul­berg — Gol­de­ne Acht
6. Pene­l­ope Trap­pes — Mae­ve (JFDR Rework)
7. GRETA — Spin
8. Ben Laver — The Beauty In Everything
9. Fre­de­rik Mag­le — Den Hem­me­li­ge Have (The Secret Garden)
10. LEViT∆TE — Crywolf — U L T R A V I Ø L E N T Pt. II (LEViT∆TE remix)

 

Trackliste august 2019

1. Kon­rad­sen — Tele­vi­sion Land
2. Klang­stof — Cold Litt­le Heart
3. Slow Mea­dow — Arti­fi­ci­al Algorithm
4. Pen­ny Poli­ce — Make It Move (Radio Edit)
5. LALUNE — Woods
6. Jagu­ar Moon — Ostrich
7. Rig­mor — Træ
8. Kyson — After The Rain
9. Bear With Me — Life In Stereo
10. Lind­strøm — Real­ly Deep Snow

 

Ekstra guldkorn

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Peter Greg­son — Sequen­ce (four)
2. Luke Howard, Lior, Shards — Futu­re Coda
3. The Slow Show — Low
4. The Slow Show — Pla­ces To Go
5. Daugh­ter – Poke (Frigh­te­ned Rab­bit cover, from tri­bu­te album Tiny Changes)
6. AV AV AV — No Statues
7. Hymns From Nine­veh — Strå­le — Tåre — Dråbe
8. Masa­so­lo — My Head is a Radio
9. Domi­nik Eul­berg — Fünffleck-Widderchen
10. Domi­nik Eul­berg — Elfenbein-Flechtenbärchen
11. Domi­nik Eul­berg — Dreizehenspecht
12. Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Peter Greg­son — Sequen­ce (four)

 

Luke Howard, Lior, Shards — Futu­re Coda

 

The Slow Show — Low

 

The Slow Show — Pla­ces To Go

 

Daugh­ter – Poke (Frigh­te­ned Rab­bit cover, from tri­bu­te album Tiny Changes)

 

AV AV AV — No Statues

 

Hymns From Nine­veh — Strå­le — Tåre — Dråbe

 

Masa­so­lo — My Head is a Radio

 

Domi­nik Eul­berg — Fünffleck-Widderchen

 

Domi­nik Eul­berg — Elfenbein-Flechtenbärchen

 

Domi­nik Eul­berg — Dreizehenspecht

 

Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!