Yukihiro Takahashi

26 feb 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Yuki­hiro Taka­has­hi er en japansk pio­ner inden­for elek­tro­nisk musik, som jeg faldt over efter at have været en tur for­bi Lali Punas hjem­mesi­de, hvor der stod at for­san­ger Vale­rie Tre­bel­ja­hr hav­de sam­ar­bej­det med ham på to san­ge på hans sene­ste album . Jeg kan godt lide Lali Puna, så det­te for mig ukend­te — men seje navn blev jeg nødt til at tjek­ke nær­me­re ud.

Det viser sig, at vi har at gøre med en yderst pro­duk­tiv her­re,  idet det sene­ste album “Page by Page” fra 2009 er hans toogty­ven­de solo­al­bum! Og hans musik er slet ikke så rin­ge! (Man er vel jyde…) Hans musi­ske udtryk har selvsagt udvik­let sig meget i løbet af åre­ne, men de sene­ste udspil er net­op i fami­lie med Lali Puna og andre indi­e­tro­ni­ca-agti­ge kunst­ne­re som The Notwist og dan­ske Peop­le Press Play.

San­gen The Words her­un­der er fea­turing Ami­i­na fra Island  og har en dej­lig melan­kolsk tone som vir­ke­lig tryl­le­bin­der. Taka­has­hi syn­ger selv på num­me­ret — på engelsk og med tyde­lig japansk accent. I star­ten gene­re­de det mig lidt, men efter et par gen­nem­lyt synes jeg egent­lig, det er meget char­me­ren­de. Det hjæl­per også på det, at tek­sten fan­ger med dens bit­ter­sø­de nær­mest barn­ligt ærli­ge poesi omhand­len­de ulyk­ke­lig kærlighed.

Yuki­hiro Taka­has­his mys­pa­ce kan du lyt­te til fle­re san­ge, hvil­ket jeg selv­føl­ge­lig kraf­tigt vil anbefale!

Yuki­hiro Taka­has­hi — The Words

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/02/The-Words1.mp3|titles=The Words] 
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!