Virgin Suicide + TÅRN

1 mar 2017 by Niels Christian Juul Dejgaard, No Comments »

Kul­tur­ho­vedsta­den er åbnet, med alt hvad det fører med sig. I den anled­ning vil vi her på blog­gen løben­de gui­de dig til nog­le af de bed­ste musi­kal­ske ople­vel­ser i Århus i løbet af året. Fre­dag d. 03/03 er der spe­ci­elt én begi­ven­hed, der har fan­get vores opmærksomhed.

Vir­gin Sui­ci­de + TÅRN

Køben­hav­n­er­kvin­tet­ten Vir­gin Sui­ci­de og de fremad­stormen­de fyre fra TÅRN er taget på en mini­tur­né sam­men. Fre­dag aften står det skøn­ne spil­le­sted Radar på God­s­ba­nen i Århus for skud.
Beg­ge bands har et album lige om hjør­net, og har i den sene­re tid smidt om sig med sing­les. Vir­gin Sui­ci­de er som en drøm­men­de, ulyk­ke­ligt forel­sket tee­na­ger. De har en lyd a la The Smit­hs, og indrøm­mer også ger­ne, at de hen­ter megen af deres inspira­tion fra den tid­li­ge brit­pop­s­ce­ne. TÅRN hol­der sig mere i nuti­den, syn­ger på dansk og har mere kon­kre­te, jord­næ­re tek­ster. Musi­kalsk er de ikke lige­så adskil­le­li­ge. Beg­ge bands har udgi­vet en pla­de fyldt med up-tem­po num­re, svæ­ven­de bal­la­der og rig­tig, rig­tig gode riffs.

Beg­ge nav­ne har også fået mas­ser af omta­le her på sitet. Alle­re­de i 2012 skrev vi om Vir­gin Sui­ci­des før­ste sing­le, og til­ba­ge i 2014 sat­te vi også fokus på TÅRN. Der er sket meget siden. Beg­ge har udgi­vet deres før­ste album, beg­ge er også godt i gang med pla­de num­mer to. Det bli­ver der­for spæn­den­de at se noget af det mate­ri­a­le afprø­vet live.

Spe­ci­elt Vir­gin Sui­ci­des nye­ste sing­le, Twi­stor Spa­ce, har pla­get mine nabo­er de sid­ste par dage. Det er svært, ikke at høre gode gam­le Oasis i det subli­me gui­tar­riff. Du kan lyt­te til sing­len her:

 

TÅRN har på deres sene­ste sing­le, Du tror, du ser, kastet sig ud i en upbe­at 80’er affæ­re. De slip­per rig­tig fint afsted med det, og som altid er deres tek­ster vir­ke­lig en klas­se for sig.

 

Det hele fore­går fre­dag d. 3 marts aften klok­ken 20.00 på Radar. Du kan til­mel­de dig begi­ven­he­den her: https://www.facebook.com/events/175932859533236/

Bor du på Fyn eller i Køben­havns­om­rå­det kan du fan­ge de to band på mini­tur­néen dis­se datoer:

2. marts: Posten, Oden­se: https://www.facebook.com/events/562637003924598/

4. marts: Lil­le Vega, Kbh: https://www.facebook.com/events/1111979545546904/

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!