Vind Feel Freeze EP på vinyl

2 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

feel freeze

Den dan­ske duo Feel Fre­eze består af sanger/altmuligmand Mat­hi­as Vint­her og sanger/guitarist Else Ray­mon­de Gau­noux. Ban­det spil­ler skæv og drøm­men­de alter­na­tiv pop, hvor aku­stisk gui­tar blan­des for­nemt sam­men med elek­tro­ni­ske beats, rum­klang, synt­he­size­re og tostem­mi­ge voka­ler. Inspira­tions­kil­der­ne tæl­ler Sigur Rós, Jens Lek­man, The XX og dan­ske Efterklang.

I for­å­ret udkom deres debut EP Futu­re Emo­tions In a Digi­tal Heart, der inde­hol­der 5 melo­di­ø­se san­ge plus et repri­se midt­vejs (Wet My Tongue repri­se) og et inter­mezzo hen imod slut­nin­gen (Dele­te), Stem­nings­mæs­sigt veks­les der mel­lem ufor­fal­sket glæ­de, længsels­fuld­hed og håb.

Udover at du kan strea­me her­lig­he­den her­un­der via for­skel­li­ge digi­ta­le tje­ne­ster, har du også mulig­hed for at vin­de EP’en på vinyl! Jeg udlod­der to styks! Det ene­ste du skal gøre for at del­ta­ge i lod­træk­nin­gen, er at fin­de nyhe­den om det­te ind­læg på Musik Mig Blidts Face­book­pro­fil og skri­ve dit ful­de navn. Dead­li­ne for del­ta­gel­se er søn­dag den 7. september. 

         

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!