Vind billetter til Truls i Lille Vega

11 apr 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Truls-skinned-tekst

I sam­ar­bej­de med Vega udlod­der Musik Mig Blidt 2x2 bil­let­ter til Truls’ kon­cert i Lil­le Vega den 17. maj. For at være med kon­kur­ren­cen om at få fin­gre­ne i bil­let­ter­ne skal du blot sva­re på spørg­må­let: Hvil­ket dansk band var Truls sup­port for i novem­ber sid­ste år i Sto­re Vega? Send dit svar til mail@musikmigblidt.dk sene­st fre­dag den 18. april. Vin­der­ne får besked umid­del­bart derefter.

Nord­man­den, der tid­li­ge­re var voka­list vi ban­det Luke­star, gæste­de Roskil­de Festi­val sid­ste år og udgav nog­le måne­der efter LP’en Trvls (udta­les “Trav­les”) fyldt til ran­den med gli­trende, bob­lende og pop­pede kryds­nin­ger mel­lem electro­nica og R&B. Truls Heg­geros’ over­be­vi­sen­de fal­set fly­der lystigt oven på i nog­le gene­relt meget smit­ten­de melodier.

Truls — The Next

 

Truls — Out Of Youself

 

Truls — Tear Me Up

 

  

 

Truls | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!