Vind billetter til Musik Mig Blidt aften i Vanløse

10 nov 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

10415617_759846254062535_8290461268473158590_n33

Hvis det skul­le have gået din næse for­bi, så hol­der Musik Mig Blidt i sam­ar­bej­de med Kul­tur­sta­tion Van­lø­se en kon­certaf­ten fre­dag den 14. novem­ber, hvor du kan høre to talent­ful­de dan­ske arti­ster; Míl­ford og Jens-Ulrik Kle­e­mey­er. Tusind­fald, som også skul­le have spil­let, har desvær­re måt­tet afly­se pga. syg­dom, men det skal nok bli­ve en magisk aften alligevel!

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen skal du blot smi­de en kom­men­tar på arran­ge­men­tets Face­book-begi­ven­hed eller sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med over­skrif­ten “Musik Mig Blidt aften” og skri­ve dit ful­de navn i sel­ve mai­len. Dead­li­ne for del­ta­gel­se er tors­dag den 13/11.

Du kan høre og læse mere om kunst­ner­ne i det­te ind­læg eller tryk­ke play nedenunder.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!