Videopremiere: The Oceans — My Copenhagen Love

28 maj 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

The Oce­ans er klar med musik­vi­deo­en til deres ener­gi­ske sing­le My Copen­ha­gen Love, der udkom i fre­dags. Video­en er instru­e­ret, fil­met og klip­pet af duo­en selv og byder på rast­løs og rod­løs storbystemning.

My Copen­ha­gen Love hand­ler i føl­ge ban­det selv “om en søgen og jag­ten efter noget mere. Noget man ikke ved, hvad er. Drøm­men, pigen eller ste­det man vil være. Den hand­ler om ikke at være til­freds med, hvor man er, for­di man vil mere. Man SKAL mere. Men man kan ikke fin­de det, lige­gyl­digt hvor meget man vader op og ned af gader. Det lig­ger dog der­u­de, og en dag vil det lykkes.”

 

My Copen­ha­gen Love er The Oce­ans anden sing­le. For et års tid siden udgav de den mere til­ba­ge­læ­ne­de og drøm­men­de So Long, som du kan høre herunder:

The Oce­ans dyr­ker en støj­ro­ck-pop­pet lyd præ­get af stø­jen­de gui­ta­rer, insi­ste­ren­de beats og fængs­len­de melo­di­er. Duo­en bestå­en­de af Dan Joe & Linus Val­de­mar er base­ret i Køben­havn og har eksi­ste­ret siden novem­ber 2014.

Duo­en udgi­ver den 20. August EP I, som er en del af en dilo­gi, hvor EP II udkom­mer i star­ten af 2019. De to EP’er er cre­men af det sangskriv­nings­ar­bej­de, duo­en har lagt vægt på siden begyndelsen.

Related Posts with Thumbnails

Tags:

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!