Videopremiere: Jacco Gardner — Find Yourself

11 mar 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

jacco gardner

Musik Mig Blidt har fået æren af at få den dan­ske vide­op­re­mi­e­re på hol­land­ske Jac­co Gard­ners nye­ste sing­le Find Your­self, som også var at fin­de på min guld­korns­li­ste fra febru­ar!

Video­en for­tæl­ler histo­ri­en om en fyr, hvis hoved bli­ver inva­de­ret af en ånd. Den er skudt på 16mm over to dage i Lie­ge i Bel­gi­en. De psy­ke­li­ske væsker i video­en er skabt af Jac­co selv.

 

Find Your­self er sing­le­for­lø­ber for Jac­co Gard­ners andet album Hyp­nop­ho­bia der er ude den 4. maj via pla­de­sel­ska­bet Full Time Hob­by. Og at døm­me efter den­ne før­ste skæ­ring er der mere drøm­me­ag­tigt og halv­p­sy­ke­de­lisk guf i ven­te fra den­ne hol­land­ske pro­du­cer, mul­ti­in­stru­men­ta­list. Det let mær­ke­li­ge bli­ver blan­det med det pop­pe­de i Jac­co Gard­ners fan­ta­si­ful­de uni­vers, hvor melo­di­er­ne er ful­de af øre­hæn­gen­de hooks og gro­ovy bas­gan­ge. Det lyder sam­ti­digt som noget fra en svun­den ana­log tid i kraft af den hef­ti­ge brug af vin­ta­geud­styr, som Gard­ner svær­ger­som  hvil­ket bidra­ger til en her­lig “varm” lyd.

Mens du ven­ter på, at det nye album udkom­mer, kan du gå på opda­gel­se i Jac­co Gard­ners flot­te debutal­bum Cabi­net Of Curio­si­ty ifra 2013, og så kan du des­u­den fan­ge ham på Lop­pen  den 29. maj i Køben­havn. Køb bil­let­ter.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!