Tourist

3 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Da jeg hør­te Tourist før­ste gang, var det som om de grå sky­er blev tvun­get væk fra him­len af en usyn­lig kraft, og jeg kun­ne mær­ke solens strå­ler var­me for før­ste gang siden sid­ste sommer.

Tourist er pro­du­cer Will Phi­lips fra Brigh­ton, Eng­land. Musik­ken er let­til­gæn­ge­lig, melo­disk stærk, selv uden nogen egent­lig vokal, og man kan ikke und­gå at bli­ve i godt humør af de lyse toner.

Tourist kun­ne godt gå hen og bli­ve en del af mit kom­men­de som­mer sound­tra­ck! Ind­til da kan man sag­tens bru­ge det til fest­li­ge lejligheder!

 

Tourist | Soundcloud

Tourist | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!