The Antlers — Palace (single)

4 maj 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

the antlers

Jeg elsker The Ant­lers, sær­ligt deres sene­ste to emi­nen­te og hel­støb­te albums Hospice fra 2009 0g Burst Apart fra 2011. Nu er de ende­ligt klar med en ny sing­le fra album­met Fami­li­ars, der udkom­mer 16. juni via Trans­gres­si­ve Records.

Pala­ce, hed­der sing­len, der fort­sæt­ter det Brook­lyn-base­re­de bands gode stil med gra­ci­ø­se og inten­se san­ge. Sær­ligt i kraft af ban­dets grund­læg­ger og for­san­ger Peter Sil­ber­mans røren­de stem­me og de gjal­den­de trom­pe­ter, når num­me­ret under huden og helt ind i mar­ven og frem­kal­der kul­de­gys­nin­ger på den gode måde.

The Ant­lers — Palace

 

Ban­det har selv ind­spil­let og pro­du­ce­ret den kom­men­de pla­de i deres stu­die i Brook­lyn og miks­nin­gen har Chris Coa­dy (Yeah Yeah Yea­hs, TV on the Radio, Beach Hou­se) stå­et for.

Fami­li­ars’ tra­ck­li­ste og artwork ser såle­des ud:

the antlers 243

Tra­ck­li­ste;

1. Pala­ce
2. Doppelgänger
3. Hotel
4. Intruders
5. Director
6. Revisited
7. Parade
8. Surrender
9. Refuge

 

Mens vi ven­ter på Fami­li­ars, så lad os for­dy­be os i tid­li­ge­re toner fra ban­det. Her får du det fulstæn­digt geni­a­le num­mer No Widows i en alter­na­tiv mere orke­stra­le udgave:

The Ant­lers — Emp­ty Cast­les (No Widows refracted)

Ori­gi­na­len lyder såle­des, hvis du skul­le være inter­es­se­ret eller har brug for en genopfrisker!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!