Posts Tagged ‘The Great Dictators’

10 jan
2013

Magnolia Shoals

Ja, det hed­der de oprin­de­li­ge Thi­sted dren­ge (nu bosat i Købe­havn), der spil­ler melan­kolsk og tungsin­dig alter­na­tiv rock. Før hed [&hellip

16 aug
2012

The Great Dictators — Horrorscopes EP

Hvis du er til ame­ri­kan­ske The Natio­nal, er der en god chan­ce for at dan­ske The Gre­at Dicta­tors’ sene­ste EP [&hellip

11 maj
2012

The Great Dictators

The Gre­at Dicta­tors star­te­de i juni 2011 som en trio, dan­net af for­san­ger Dragut Lugalza­go­si, og kort efter blev grup­pen udvi­det [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!