Posts Tagged ‘pop’

2 jan
2014

Hilang Child — First Writings EP

Det er noget vir­ke­lig smukt og bevæ­gen­de ved Hilang Childs EP First Wri­tings, der lyder lidt som hvis Fle­et­foxes ensom­me lil­le­bror skif­te­de gui­ta­ren [&hellip

8 maj
2013

NONONO

NONONO har mulig­vis lavet årets alter­na­ti­ve som­mer­hit og har der­med banet vej­en for at kun­ne slå igen­nem hur­tigt og rela­tivt [&hellip

15 jan
2013

Swim Deep

Gæste­ind­læg: Sti­nus Kir­ke­skov Man skal ikke skue hund­en på håre­ne siger et, efter min mening, klogt ord­s­prog. Den­ne faste ven­ding [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!