Posts Tagged ‘orchestral’

2 apr
2013

Rhian Sheehan — Stories From Elsewhere

Rhi­an She­e­han er en New Zealand base­ret kom­po­nist, der eks­pe­ri­men­te­rer med elek­tro­nisk musik, orke­stra­le og ambi­en­te kom­po­si­tio­ner samt “field recor­dings” [&hellip

6 okt
2012

Winter Villains

Win­ter Vil­lains er et nyt band fra hoved­sta­den Car­diff i Wales. De spil­ler eks­pe­ri­men­te­ren­de orke­s­ter­mu­sik med en lang ræk­ke instru­men­ter, her­un­der en [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!