Posts Tagged ‘electro’

23 jan
2013

Broke — Vegas Udvalgte

(Se det intro­du­ce­ren­de ind­læg til Vegas Udvalg­te her.) Jeg over­væ­re­de i som­mer Bro­kes optræ­den på Trai­ler Park festi­va­len i Køben­havn (tryk [&hellip

2 jun
2012

Goodie Bag #13

I skri­ven­de stund er Køben­havns gade­festi­val Distor­tion godt igang med Final Par­ty på Refsha­leø­en. Per­son­ligt tager jeg en slap­per i [&hellip

3 nov
2011

Noisia

Bil­le­det ovenover af hol­land­ske NOI­SI­As tre med­lem­mer stem­mer meget godt overens med grup­pens lyd, som rent ud sagt river dig godt [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!