Posts Tagged ‘danish’

20 jan
2012

Sleep Party People — A Dark God Heart

En fuld­stæn­dig fan­ta­stisk ny ver­sion af Sle­ep Par­ty Peop­le num­me­ret “A Dark God Heart”, som tid­li­ge­re kun har eksi­ste­ret som [&hellip

17 jan
2012

Keith Canisius

Køben­havn­ske Keith Cani­si­us, der også slår sine fol­der i ban­det The Holy drea­mers, blan­der dream­pop, sho­e­ga­ze og ambi­en­te lyde på [&hellip

6 jan
2012

Mount Rushmore Safari

Mount Rus­h­mo­re Safa­ri er et sprit­nyt navn fra Køben­havns under­grund. Ban­det, der blev dan­net i star­ten af 2011, spil­ler ener­gisk indie-rock med [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!