Posts Tagged ‘chamber pop’

27 maj
2013

SUKK

SUKK er en nyud­sprun­get mand-og-kone duo, Johan­ne Jep­sen og Peter Simon­sen fra Køben­havn, der siden de mød­te hin­an­den som gan­ske unge har [&hellip

6 okt
2012

Winter Villains

Win­ter Vil­lains er et nyt band fra hoved­sta­den Car­diff i Wales. De spil­ler eks­pe­ri­men­te­ren­de orke­s­ter­mu­sik med en lang ræk­ke instru­men­ter, her­un­der en [&hellip

22 sep
2012

Why?

Ame­ri­kan­ske Why? (spørgs­måls­teg­net er en del af nav­net) er leve­rings­dyg­ti­ge i en ori­gi­nal gren­re-cock­­tail af indie rock, hip-hop, rap og elek­tro­nisk [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!