Posts Tagged ‘alternative folk’

26 mar
2012

Rosenkrantz & Gyldenstjerne

Jeg har mod­ta­get en regu­lær musi­kalsk per­le fra den nord­ve­stjy­ske duo Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­ne, som også er aktu­el­le på Det Elek­tri­ske [&hellip

9 feb
2012

Alcoholic Faith Mission — Dim Light From Above (avaliable for free until 29 February)

Dan­ske Alco­ho­lic Faith Mis­sion var gen­stand for Musik Mig Blidts kær­lig­hed i blog­gens aller­før­ste blo­gind­læg for snart 2 år siden. [&hellip

25 jan
2012

Boho Dancer

Boho Dan­cer har eksi­ste­ret som band siden 2009 og har spil­let på for­skel­li­ge festi­va­ler rundt om i Dan­mark samt været [&hellip

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!