Sweet Tempest — Monsters Under The Bed (single)

13 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

sweet tempest

Swe­et Tem­pe­st, der udgø­res af Juli­an Win­ding og Luna Kira Rud-Peter­sen er sim­pelt­hen vir­ke­lig gode sangskri­ve­re. Det cemen­te­rer de med dere nye sang, Monsters Under The Bed, der emmer af blid, hvi­sken­de omsorgs­fuld­hed og barn­lig vug­ge­vi­sestem­ning. Det pas­ser per­fekt til san­gens tema om mon­stre under sen­gen.

 

Duo­en kan noget med melo­di­er, som få andre for­mår. Stort set alle san­ge­ne fra duo­ens hånd er sær­de­les min­de­vær­di­ge og sæt­ter sig fast i hjer­ne­bar­ken som en vidun­der­lig dag­drøm. Bliv over­be­vist om den­ne påstand ved at høre mere fra Swe­et Tem­pe­st i det­te ind­læg.

Hvis jeg hav­de mit eget pla­de­sel­sakb, tror jeg nok jeg hav­de fået fin­ge­ren ud (kraf­tigt hint!)…

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!