Solomon Grey — Solomon Grey

14 jun 2016 by Niels Christian Juul Dejgaard, No Comments »

SG-SG-Cover

Oxford-base­re­de Solo­mon Grey, som tid­li­ge­re har været i fokus her på siden med både et par sing­ler og en stærk EP, har udgi­vet deres før­ste album!

Duo­en, bestå­en­de af Tom King­s­ton og Joe Wil­son, udgav deres før­ste sing­le i 2013 og har siden pro­du­ce­ret sound­tra­cks til diver­se film­pro­duk­tio­ner. Udtryk­ket er dybt, drøm­men­de og sfæ­risk — mas­ser af synt­hs, tun­ge trom­mer, sam­ple­bid­der og rumklang.

Deres før­ste album med tit­len, Solo­mon Grey, er en hel­støbt geni­streg af en stu­di­e­pro­duk­tion på 12 num­re. Inspira­tio­nen er tyde­lig; et ambi­ent uni­vers, som dra­ger paral­lel­ler til Appa­rat, M83 og Sigur Rós. Men det er ikke kun de stor­lad­ne og smuk­ke pro­duk­tio­ner som fun­ge­rer – de mere up-tem­po num­re er vir­ke­lig cat­chy og dan­se­ven­li­ge. Den her duo kan alt­så mere, end bare at leve­re musik til film. Aller­bedst er de, når de bli­ver rig­tig støjpop­pe­de, synt­hen er højest og voka­len drøm­men­de. Der er kælet for detalj­en i den her cock­tail; det er vel­pro­du­ce­ret og intet er over­ladt til til­fæl­dig­he­der­ne. En omhyg­ge­lig omgang af dels episk stor­la­den­hed, dels per­fekt afstemt elektropop.

Høj­de­punk­ter: Swe­et 84, Electric Baby, Bro­ken Light, See You The­re, Gasca­re­ne Sound, Choir To The Wild

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!