Slap nu af! vol. 3

17 sep 2013 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Jean Giraud2

Artwork: Jean Giraud

Slap nu af! er en serie af play­li­ster, hvor jeg slår et slag for at træk­ke stik­ket ud, stå af ræset, om ikke andet for en stund, og hen­give sig til en følel­se af slo­w­mo­tion, rela­tiv men­tal stil­stand, dag­drøm­meri, ren­dyr­ket eska­pisme eller deci­de­ret meditation.

I min evi­ge jagen efter nye musi­kal­ske guld­korn rundt omkring på net­tet og sær­ligt på soundcloud, pop­per der man­ge nye dyg­tige, ukend­te kunst­nere op på min radar, og i den­ne jagt væl­ger jeg løben­de kunst­nere ud spe­ci­fikt til den­ne afstres­sende serie.

En betrag­te­lig del af arti­sterne rum­ste­rer sta­dig i under­grun­den og kan der­for ikke fin­des på strea­m­ingtje­ne­sterne eller iTu­nes, og hvis de gør, er det ikke sik­kert, at det spe­ci­fik­ke num­mer gør. Så vær­sgo at læne dig til­bage og slap­pe af med guld­korn fra undergrunden!

Hvis vi tager natio­nal­hat­ten på et øje­blik, er det værd at bemær­ke, at der figu­re­rer tre dan­ske kunst­ne­re på listen — Jagan Mai, Søren Andrea­sen (her med et rework af Moto­hi­ko Hira­mis Strings Of Rain) og Vivl, som tid­li­ge­re har været i fokus på MMB. Der­u­d­over har vi også Unkwon, der har remixet Rough Days For Dia­mond Tra­de samt The Liber­ty Balance.

 Trackliste

1. Lon­don Gram­mar — Strong
2. Lon­don Gram­mar — Hey Now (Hana­mi bootleg)
3. Jagan Mai — Day­ti­me Roofies
4. Andrea — Day 34
5. Emi­lie Nico­las — Nobo­dy knows
6. Kyson — Mis­sing Things
7. BMBSOULTRAIN
8. Dan­ny Brown — Lie4 (KAYTRANADA instru­men­tal remix)
9. m i ¥ a c h i — Cook­ie raps (m∞n Remix)
10. XXYYXX — About You
11. Wolf Cat­cher — So Emotional
12. Andrea — Day 31 (Bonus stage)
13. Tourist — Stay
14. The Liber­ty Balan­ce — “In Ame­ri­ca” (The Stel­la Pola­ris Edit)
15. Phan­tom — Kisses
16. Some Minor Noise — Understanding
17. Kodak To Graph — I Keep Hol­ding On
18. The Hics — Tangle
19. Mik­ky Ekko — Kids (Yours Tru­ly Session)
20. Moto­hi­ko Hira­mi — Strings Of Rain (Søren Andrea­sen Rework)
21. Vivl — Willows
22. Vivl — Selene
23. Vivl — Ár Efans
24. Super­hu­ma­noids — Bad Weat­her (Tro­pi­cs Remix)
25. Tree — Peop­le (ft. Shelf Nun­ny & Lena Kuhn)
26. Rough Days For Dia­mond Tra­de — Some­how (UNKWON Remix)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. Hvis ikke vi tager meget fejl og behol­der de natio­na­le bril­ler på, er vi ret sik­re på at både Rough Days For Dia­mond Tra­de og Unkwon er dan­ske kunstnere.
    Lige­som Liber­ty Balance.

  2. admin siger:

    I har selv­føl­ge­lig helt ret, ved ikke hvor­dan jeg kun­ne over­se det, har end­da ske­vet fle­re gan­ge før om både RDFDT og Unkwon. Det er nu ret­tet, tak for det! (Der kom­mer links på når jeg er ved en computer)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!