Rosenkrantz & Gyldenstjerne

26 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

Jeg har mod­ta­get en regu­lær musi­kalsk per­le fra den nord­ve­stjy­ske duo Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­ne, som også er aktu­el­le på Det Elek­tri­ske Baro­me­ter med sam­me perle.

Per­len hed­der Tid­dlers, er mixet af Bri­an Batz fra Sle­ep Par­ty Peop­le og er et indie-folk num­mer med sang og gui­tar, sang og per­kus­sion. Inpira­tions­kil­der­ne er bl.a. Elli­ot Smith og Simon & Gar­fun­kel. Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­ne lader sig også gene­relt inspi­re­re af natu­rens bil­le­der og filmauteurs.

Man kun­ne frem­hæ­ve man­ge posti­ti­ve ting ved Tid­dlers, men den måde, duo­ens voka­ler har­mone­rer sam­men, er lige i øjet. Og så kan jeg rig­tig godt lide den instru­men­tale udvik­ling. Der byg­ges op, byg­ges ned og op igen. Til sidst bli­ver lyd­bil­le­det tæt­te­re og mere stor­slå­et. Læg f.eks. mær­ke til den bul­dren­de trom­me i sid­ste tredjedel.

Lyt til sing­len på repe­at her:

 

Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­nes bor­ger­li­ge nav­ne er Niels Chri­sti­an og Roar. De skri­ver deres num­re som et kor­rens­pon­dan­ce hjem­me­pro­jekt, og ind­spil­ler det selv i deres stu­die på en gård, der lig­ger i et natur­re­ser­vat ved den nord­ve­st­li­ge kyst.

Hvis Tid­dlers siger noget som helst om, hvad vi kan ven­te os i frem­ti­den af Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­ne, så har duo­en fra nu af min abso­lut­te opmærksomhed!

 

Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­ne | Facebook

Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­ne | Soundcloud

Rosen­krantz & Gyl­den­stjer­ne | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

2 Comments

  1. Nana siger:

    Dej­ligt! Hvor er jeg glad for, at jeg lige faldt over din blog… Nu skal der lyttes!

  2. admin siger:

    Lyt løs! :)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!