Rival Consoles — Sonne (EP)

22 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

rival consoles

Rival Con­so­les er ude med en ny EP med tit­len Son­ne, der er fuld af elek­tro­ni­ske per­ler af den slags som føles meget leven­de. Som om toner­ne bog­sta­ve­lig talt er ladet med elek­tri­ci­tet og fuld af små lysen­de gni­ster, der ris­len­de og kon­stant bry­der ud mel­lem de fla­der og tek­s­tu­rer, der møder hin­an­den. Man kan næsten se det for sig, hvis man luk­ker øjnene.

I lig­hed med kunst­ne­re jeg før har dæk­ket her på blog­gen som Kias­mos, Jon Hopkins og Max Coo­per, dyr­ker engel­ske Rival Con­so­les (Ryan Lee West) et meget orga­nisk og detal­je­rigt lydu­ni­vers, hvor det mini­ma­li­sti­ske går hånd i hånd med det kul­de­gys­frem­brin­gen­de majestætiske.

EP’en inde­hol­der 6 num­re på knap 30 minut­ter sam­let. Her er et par eksempler:

 

Her er den ful­de EP via Spotift/WiMP:

  

 

For dig som ikke kend­te til Rival Con­so­les i for­vej­en, lad os lige gå lidt til­ba­ge i Rival Con­so­les’ bag­ka­ta­log. Her vil jeg frem­hæ­ve EP’en Odys­sey fra 2013, som også har den­ne — for elek­tro­nisk musik — meget var­me, run­de, ana­lo­ge lyd. Her er to num­re fra EP’en:

Rival Con­so­les — Odyssey

Rival Con­so­les — Voyager

 

Den meget dansab­le I Left The Par­ty fra LP’en Kid Velo (2011) har altid gjort mig i godt humør. Dens lege­sy­ge melo­di bli­ver først fol­det helt ud 2/3 dele hen­ne i num­me­ret, hvor num­me­ret sti­ger og sti­ger inten­si­tet med en utro­lig let og læk­ker synth.

 

Til sidst får du det kni­tren­de og blødt ind­pak­ke­de remix af Sprin­ger­Par­kers Lib­ret­to, hvor Ryan Lee West bl.a. har til­fø­jet guitar:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

One Comment

  1. […] Rival Con­so­les – Voy­a­ger via Musik Mig Blidt […]

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!