PRUNES debutnummer er catchy, drømmende synth-pop

10 maj 2017 by Sasja Melgaard Lassen, No Comments »

PRUNES er en duo bestå­en­de Mike Wind og Nichlas Krue, der med kun ét num­mer til­gæn­ge­ligt har gjort sig posi­tivt bemær­ke­de — og det nok til at det kaster et dedi­ke­ret ind­læg af sig her på Musik Mig Blidt.

PRUNES udgav i novem­ber sid­ste år sing­len I’ve Got To Try, som bl.a. var en af ugens kano­ner i Kar­ri­e­re­Ka­no­nen og med på musik­mig­blidts guld­korn fra febru­ar. Sing­len er super cat­chy uden at bli­ve deci­de­ret kom­merci­el, og bæres frem af dif­fu­se synt­hs, elek­tro­ni­ske trom­mer og let­te melo­di­er, der lang­somt byg­ges op og udvik­ler sig i et læk­kert drøm­men­de og halv­p­sy­ke­de­lisk uni­vers. Den fal­set-agti­ge vokal, måden hvor­på den er ind­hyl­let i effek­ter samt tek­sten, der bl.a. lyder “I wan­na bring that touch to your skin, turn you on”, gør num­me­ret enormt pir­ren­de og for­før­en­de at lyt­te til.

Pr begynd­te deres band for et år siden, og i for­å­ret var de i L.A. for at arbej­de med musik­ken. Der mød­te de Sune Wag­ner (Psy­ched Up Janis og Raveo­net­tes), der har været med til at hjæl­pe ban­det på vej. Debut­num­me­ret er der­for en rig­tig spæn­den­de tea­ser for, hvad vi kan for­ven­te os af talent­ful­de PRUNES i frem­ti­den. De er helt sik­kert værd at hol­de øje med både på Face­book og Soundcloud.

Kan du ikke ven­te, kan PRUNES ople­ves live i Pum­pe­hu­sets Byha­ve tors­dag den 18. maj sam­men med et andet loven­de pro­jekt — den kos­mi­ske tech­no-pop grup­pe We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, som Musik Mig Blidt før­ste gang sat­te fokus på og brag­te et inter­view med for fire siden og som for nylig ende­lig er begyndt at røre på sig igen på udgivelsesniveau.

Lyt selv til Pru­nes’ I’ve Got To Try:

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!