4 maj
2010

The Tallest Man on Earth

En mand og en gui­tar — et setup vi har hørt tusind gan­ge før og som der efter­hån­den er langt i mel­lem for alvor er inter­es­sant.

Sven­ske Kri­sti­an Mats­son aka  The Tal­lest Man on Earth skil­ler sig imid­ler­tid ud fra mæng­den med sin insi­ste­ren­de og let skin­gre røst og fine fin­ger­spil. En tyde­lig inpira­tions­kil­de er Bob Dylan, men der er ingen tvivl om at Kri­sti­an Mats­son er sin helt egen tru­ba­dur.

Han har net­op udgi­vet sit andet album The Wild Hunt, hvor dis­se to skøn­ne san­ge er fra.

The Tal­lest Man on Earth — King of Spain (The Wild Hunt, 2010)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/06-King-of-Spain.mp3|titles=06 King of Spain]

The Tal­lest Man on Earth — The Wild Hunt (The Wild Hunt, 20010)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/01-The-Wild-Hunt.mp3|titles=01 The Wild Hunt]

Her også en lil­le smags­prø­ve fra debu­ten Shal­low Gra­ve fra 2008.

The Tal­lest Man on Earth — The Gard­ner (Shal­low Gra­ve, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/05/The-Gardner.mp3|titles=The Gard­ner]

Den­ne ses­sion er også et kig/lyt værd. Den fore­går for det meste i en kæl­der, hvis rum­klang klæ­der san­ge­ne.

Secret Gar­den Video Seri­es: The Tal­lest Man on Earth from hoove­sonthe­turf (sara­ha­na) on Vimeo.

The Tal­lest Man on Earth | Mys­pa­ce

14 apr
2010

NiT GriT

Hvis det skul­le have gået hen over hove­d­et på nogen læse­re, hører jeg ikke kun “blidt” musik, men har også en stor kær­lig­hed til hård, beskidt, elek­tro­nisk musik — her­un­der dub­step. NiT GriT laver lige præ­cis den slags musik, og num­me­ret Squits and Gig­g­les er sær­de­les velud­ført tra­ck, der fortje­ner dine ørers opmærk­som­hed.

Squits and Gig­g­les by NiT GriT

Sørg for at høre det på nogen ordent­li­ge højta­le­re eller hørebøf­fer — helst med en god bas­gen­gi­vel­se — for at få det mak­si­ma­le ud af bas­sens bad ass effekt!

NiT GriT | Bandcamp (hvor du også kan købe hans musik)

NiT GriT | Soundcloud

10 apr
2010

Mint Julep, Helios & Keith Kenniff

Efter en læn­ge­re pau­se fra blog­gen pga. kær­lig­heds­kva­ler og døds­fald i fami­li­en er jeg nu så småt til­ba­ge i blogs­fæ­ren. Den­ne gang skal det hand­le om Keith Ken­niff, som laver musik under fle­re nav­ne.

Ét af dem er Mint Julep, der består af Keith Ken­niff og hans kone Hol­lie Ken­niff. Jeg opda­ge­de duo­en, for­di jeg godt kan lide Heli­os, som er et af Keit­hs enmand­spro­jek­ter, og Mint Julep var sjovt nok en af Heli­os’ Mys­pa­ce ven­ner.

Gen­re­mæs­sigt er vi nok engang ovre i sho­e­ga­zing og en snært af post rock — men nok snak. Lyt selv.

Mint Julep — Answers Come Last (Songs About Snow, 2008)

Mint_Ju­lep-Answer­s_Co­me_Last

Mint Julep — Aristea (Songs About Snow, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/mint-julep-stay.mp3|titles=Mint Julep — Aristea]

Mint Julep — Cher­ry Radio (Lav kva­li­tet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Mint-Julep-Cherry-Radio.flv.mp3|titles=Mint Julep-Cher­ry Radio]

Mint Juleps andet album kom­mer sene­re i år og kom­mer til at hed­de Save Your Sea­son.

Hvis man er til drøm­men­de ambi­ent, elek­tro­nisk musik med kni­tren og smuk­ke guitar/klaver klan­ge, så anbe­fa­ler jeg også Heli­os på det var­me­ste. Her er et par smags­prø­ver.

Heli­os — Hope Val­ley Hill (Cae­su­ra, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/01-Hope-valley-hill.mp3|titles=01 Hope val­ley hill]

Heli­os — Back Light (Cae­su­ra, 2008)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/05-Backlight.mp3|titles=05 Back­light]


Keith Ken­niff har også en mys­pa­ce kanal, hvor han bare hed­der sit egen navn. Her er hans vokal og gui­ta­ren et mere bæren­de ele­ment i musik­ken. Det vir­ker dog mest som fore­lø­bi­ge skit­ser, da num­re­ne er ret kor­te.

Keith Ken­niff — The Fine­st Examp­le (Lav kva­li­tet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-The-Finest-Example.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-The Fine­st Example.flv]

Keith Ken­niff — For You (Lav kva­li­tet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-For-You.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-For You.flv]

Keith Ken­niff — Soft Col­la­red Neck (Lav kva­li­tet)

[audio:http://www.musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Keith-Kenniff-Soft-Collared-Neck.flv.mp3|titles=Keith Ken­niff-Soft Col­la­red Neck.flv]

Hvis du kan lide noget af det, du har hørt, har Keith Ken­niff sin egen Webs­hop, hvor du hand­ler direk­te med ham. Da jeg køb­te min Mint julep cd, var der ved­lagt et kort, hvor der stod at han håbe­de, jeg vil­le nyde hans musik — det må da siges at være en per­son­lig han­del! Me like!

Her­un­der har jeg listet alle hans Mys­pa­ce pro­fi­ler, så du selv kan tjek­ke dem ud, jeg ikke har omtalt her.

Mint Julep | Mys­pa­ce

Heli­os | Mys­pa­ce

Keith Ken­niff | Mys­pa­ce

Gold­mund | Mys­pa­ce

Unse­en | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!