7 jun
2010

Mere Distortion!

Foto: Dan­ni Nie­bling

Jeg var til Distor­tion festi­va­lens Final par­ty i lør­dags, og det var geni­alt! Mas­ser af god elek­tro­nisk musik og fest­g­la­de men­ne­sker. Jeg er ikke helt kom­met ned fra høj­der­ne end­nu, så vil­le lige poste et par tra­cks, jeg selv kan lide at høre, når jeg skal i fest­hu­mør.

Det er ikke det nye­ste nye (med und­ta­gel­se af Bea­stie Boys Re-Edit), men det gør det ikke min­dre læk­kert i mine ører! Enjoy…

Bea­stie Boys — Sabo­ta­ge (Alex Metric Re-Edit) Via Fat Berri’s
(Støj­en i star­ten er ikke en fejl)

Sabo­ta­ge (Alex Metric Re-Edit)

Rage Against The Machine — Kil­ling in the Name Of  (Mr Oizo Remix) via Fat Berri’s

Kil­ling in the Name Of — Mr Oizo Remix

Bjorn Svin — Mer Strom  (Lulu Rou­ge edit) via Fat Berri’s

Bjorn Svin mer strom Lulu rou­ge

Aphex twin vs Unk­nown  — Dub­li­ck­er (Lulu Rou­ge edit) via Fat Berri’s

Aphex twin vs Unk­nown dub­li­ck­er — l

Boo­ty Colog­ne — Sha­ke Wut Ya Mam­ma Gave Ya (Don’t Feed The Mon­key Remix)

Booty_cologne-shake_wut_ya_mamma_gave_ya_(dont_feed_the_monkey_remix)

Wong Boys feat. Anna — Wur­ld pea­ce

Wong boys feat. Anna — Wur­ld pea­ce

The Wid­dler — Sun­day (boot­leg)

TheWid­dler-Sun­day_­boot­leg_

Simon Bren­ting — Fake money

Simon Bren­ting — Fake money

4 jun
2010

Zeds Dead

Lige i øje­blik­ket er Køben­havns elek­tro­ni­ske musik­festi­val Distor­tion i gang, og i den anled­ning skal dine ører have for­nø­jel­sen af noget kva­li­tets dub­step fra cana­di­ske Zeds Dead!

Det er især mak­ker­par­rets melo­di­ske remixes der impo­ne­rer mig. De har flot­te builds up , og når bas­sen ende­lig ind­fin­der sig er det altid med mas­ser af punch og sprød­hed. De adskil­ler de for­skel­li­ge lyd­ele­men­ter ekstremt godt, så alle detal­jer står krystal­klart for trom­me­hin­der­ne, og der er sam­ti­dig bibe­holdt rige­ligt af ori­gi­na­ler­ne, til at gen­ken­del­sens glæ­de er intakt.  Det er lige i ska­bet, og noget af det bed­ste dub­step jeg har hørt!

Jeg har sam­let et udvalg af de bed­ste remixes her.

Bered dig…

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Mas­si­ve Atta­ck — Para­di­ce Circus (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead — Whi­te Sat­in (Cover af The Moo­dy Blu­es’ Nights in Whi­te Sat­in)

Whi­te-Sat­in2

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Blue Foun­da­tion — Eyes On Fire (Zeds Dead Remix)

Subli­me — Doin’ Time (Zeds Dead Sum­mer Gri­me Remix)

Doin-Time-Zeds-Dead-Sum­mer-Gri­me-Remix

The Rol­ling Sto­nes — Gim­mie Shel­ter (Zeds Dead Remix)

Gim­mie-Shel­ter-Zeds-Dead-Remix

Bar­let­ta — Pant­her (Zeds Dead Remix)

Pant­her-ZEDS-DEAD-Remix

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Fenech-Soler — LA Love (Zeds Dead Remix)

Zeds Dead | Mys­pa­ce

31 maj
2010

Houses

Jeg vil­le ønske, jeg hav­de en hæn­ge­kø­je, når jeg lyt­ter til musik som Hou­ses. Det er nem­lig drøm­men­de musik, der er per­fekt egnet til en dase-tur i sådan en fæt­ter! Num­me­ret End­less Spring giver dig med garan­ti lyst til at luk­ke øjne­ne og bare slap­pe af, mens de lifli­ge toner var­mer dig inde­fra.

Hou­ses — End­less Spring
Hou­ses — End­less Spring

Hou­ses har kun gjort det­te ene num­mer til­gæn­ge­ligt for offent­lig­he­den ind­til vide­re, men der skul­le være et album med nav­net All Night på trap­per­ne på et tids­punkt her i juni.

Hou­ses | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!