2 okt
2010

System — B

System (Tid­li­ge­re Futu­re 3) består af Tho­mas Knak (aka Opi­a­te) Anders Rem­mer (aka Dub Tra­ctor) and Jes­per Skaa­ning (aka Acustic). De udgi­ver pla­den B den 4. okto­ber, og der er tale om halv­dystert stem­nings­mæt­tet electro­ni­ca af høj kva­li­tet. Bevis: Lyt til DRK.

System — DRK

System — DRK

Gaf­fa TV kan du se trio­en udfø­re num­me­ret live.

Du kan bestil­le pla­den her og høre bid­der af alle num­re­ne.

Sidst vi hør­te fra de tre var i 2008 under nav­net Peop­le Press Play, hvor de slog pjal­ter­ne sam­men med Ghost Socie­ty-san­ge­r­in­den Sara Save­ry. Her var det en mere pop­pet til­gang til det elek­tro­ni­ske uni­vers som så dagens lys med geni­a­li­te­ter som The­se Days og Han­ging On.

Peop­le Press Play — The­se Days

Peop­le Press Play — 03 — the­se days

Peop­le Press Play — The­se Days (Lulu Rou­ge Remix)

Peop­le Press Play — The­se Days _Lulu Rou­ge Remix_

Peop­le Press Play — Han­ging on

Peop­le Press Play — Han­ging on

Bonus:

Dub Tra­ctor — And You Are Back

01-dub­_tra­ctor-and_y­ou_a­re_­ba­ck-kou­a­la

System | Home­pa­ge

30 sep
2010

Crystal Fighters — At Home

Det er nok det mest pop­pe­de og til­gæn­ge­li­ge num­mer på Crystal Figh­ters debutal­bum Star Of Love, der udkom­mer den 4. okto­ber, men alli­ge­vel er det klart min favo­rit! Bli­ver du ikke også i godt humør af At Home?

At Home by Crystal Figh­ters

Du kan strea­me hele album­met her.

Crystal Figh­ters | Mys­pa­ce

30 sep
2010

Major Lazer + La Roux = Lazorproof

Major Lazer, bestå­en­de af de to DJ’s og pro­du­ce­re Diplo og Switch, har tea­met up med brti­ske La Roux på et gra­tis mixta­pe ved navn Lazer­proof, som jeg først for­ny­lig har opda­get, selv­om det har lagt til gra­tis down­lo­ad siden slut­nin­gen af maj.

Hver­ken Major Lazer eller La Roux er 100 % min kop te, men det her er slet ikke vær­st!

Down­lo­ad hele mixta­pet her eller lyt til nog­le af mine per­son­li­ge favo­rit­ter her­un­der.

Major Lazer & La Roux feat. Aman­da Bla­ck — Qui­ck­s­and (Mad Decent 2010 Rerub)

11 Qui­ck­s­and (Mad Decent 2010 Rerub)

Major Lazer & La Roux — Bul­let­proof (Nacey Remix ft. Matt Hemer­le­in)

01 Bul­let­proof (Nacey Remix ft. Matt Hemer­le­in)

Major Lazer & La Roux feat. Opal — I Said It (Major Lazer Dub­p­la­te)

13 I Said It (Major Lazer Dub­p­la­te)

Major Lazer & La Roux — In 4 The Kill Pon De Skream

07 In 4 The Kill Pon De Skream

Major Lazer & La Roux feat. Rusko — Tiger­lily (DYWHAP Blend)

09 Tiger­lily (DYWHAP Blend)

La Roux’ In For the Kill er i øvrigt ble­vet remixet en del gan­ge med stor suc­cess — hør selv her:

The Glitch Mob – Bad Wings vs. La Roux – In For The Kill

The-Glitch-Mob_T­he-Glitch-Mob-vs-La-Roux

LaRoux — In For The Kill (Skreams Let’s Get Ravey Mix)

LaRoux — In For The Kill (Skreams Let’s Get Ravey Mix)

LaRoux — In For the Kill (LastJa­pan Scream ReE­dit)

LaRoux — In For the Kill (LastJapan_Scream_ReEdit)

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!