Ny single fra Kiasmos

8 aug 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Kiasmos_press-photo-by-Héðinn-Eiríksson_02_WEB

Kias­mos, der er sig­net på et af mine ynd­lings­pla­de­sel­ska­ber Era­sed Tapes har fri­gi­vet en ny sing­le, der byder på en isnen­de smuk og episk lyden­de kryds­ning mel­lem klas­sisk og elek­tro­nisk musik. Håre­ne rej­ser sig af fryd ved fina­len af det­te præg­ti­ge num­mer, der bare sti­ger og sti­ger i knu­gen­de melan­kolsk intensitet!

Duo­en udgi­ver deres selv­be­tit­le­de debutal­bum den 27. okto­ber og Bur­nt run­der album­met af — dog i en noget læn­ge­re udga­ve med en mere afdæm­pet outro.

 

Kias­mos består island­ske Óla­fur Arnalds og færø­ske Janus Ras­mus­sen. Arnalds er én af de mest hyl­de­de arti­ste inden­for den nyklas­si­ske eller som nog­le vil­le sige — indi­e­klas­si­ske gen­re. Han kom­bi­ne­rer effek­tivt simp­le, men smuk­ke kla­ver- og stry­ger-drev­ne melo­di­er med elek­tro­ni­ske ele­men­ter. Part­ne­ren Janus Ras­mus­sen er kendt fra electro-pop­ban­det Bloodgroup.

Pro­jek­tet har eksi­ste­ret siden 2009, og det er først nu, at de to sat­ser mere hel­hjer­tet på Kias­mos frem­for andre musi­kal­ske projekter.

Tra­ck­li­sten fra det kom­men­de selv­be­tit­le­de album er offent­lig­gjort, og det står klart, at to tid­li­ge­re sing­ler er inklu­de­ret herpå.

Det dre­jer som om Thrown og Looped:

Trackliste:

1. Lit
2. Held
3. Looped
4. Swayed
5. Thrown
6. Dragged
7. Bent
8. Burnt

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!