Nelson Can giver smagsprøve på kommende album

1 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

nelson can

De tre piger fra Nel­son Can er på nip­pet til at sky­de end­nu en Dan­mark­stour i gang og album­de­bu­te­rer des­u­den den 15. sep­tem­ber med album­met Now Is Your Time To Deli­ver efter de sid­ste to år at have udgi­vet et par EP’er og rock­et igen­nem til utal­li­ge kon­cer­ter lan­det over.

Nel­son Can’s musik kan nok bedst beteg­nes som rock­mu­sik med punk-ten­den­ser — eller i hvert fald punk-atti­tu­de. Der er noget dej­ligt befri­en­de ved trio­ens Can’s fest­li­ge og ukom­pli­ce­re­de rå udtryk. Her ikke så man­ge dik­ke­d­a­rer, bare en ren­dyr­ket fan­den i volsk­hed og ener­gi — og så alli­ge­vel. Vi har fak­tisk at gøre med drum and bass her! Ikke i den klas­si­ske elek­tro­ni­ske for­stand, nej — fak­tisk laver Nel­son Can rock­mu­sik uden brug af gui­tar(!), men kun trom­mer og bas. Say what!? Jo, den er god nok, og selv­om jeg ikke er sik­ker på, om det hol­der et helt album igen­nem, så hol­der det i hvert fald ved mere spora­disk lytning.!

Som en fors­mag på album­met og en opvar­m­ing til tou­ren kan du høre og down­lo­a­de sing­len Talk About It gra­tis ind­til album­met udkom­mer om 14 dage.

 

Tour­pla­nen ser såle­des ud (Kon­cer­ter mar­ke­ret med * er dob­belt­kon­cer­ter med Lovespeed):

Sep 12 – Rock i Hulen, Tap­pe­ri­et, Køge*
Sep 13 — Fer­ma­ten, Her­ning*
Sep 18 — Posten, Oden­se*
Sep 19 — For­bræn­din­gen, Albert­slund*
Sep 20 — Told­kam­me­ret, Hels­in­gør*
Sep 25 - God­set, Kol­ding*
Sep 26 — Ung­dom­mens hus, Fre­de­ri­cia*- Bil­let­ter i døren
Sep 27 — Tobaks­gaar­den, Assens*
Oct 3 — Byg­nin­gen, Vej­le*
Oct 4 — Pum­pe­hu­set, Copen­ha­gen*
Oct 8 — Søn­der­borg­hus, Sønderborg

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!