Lynkonkurrence: Vind billetter til “Musik Mig Blidt præsenterer, vol. 7”

20 nov 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

På tors­dag løber “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” af stab­len for 7. gang i sam­ar­bej­de med Kul­tur­sta­tio­nen i Vanløse.

Den­ne gang står menu­en på Pen­ny Poli­ce og Death Machine!

I den for­bin­del­se udlod­der jeg 5x2 bil­let­ter til kon­cer­ten i en lynkonkurrence.

For at del­ta­ge skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get på Face­book og smi­de en kom­men­tar i kom­men­tar­fel­tet om, hvem du vil tage med som ledsa­ger, hvis du vin­der. Der vil bli­ve truk­ket lod blandt kom­men­ta­rer­ne ons­dag aften kl. 21. Vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet sam­me aften.

Læs mere om arran­ge­men­tet og de optræ­den­de arti­ster her.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!