Late Bloomers — Out Of Time (single)

27 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

late bloomers

Late Bloo­mers, et fire­mands­band fra Køben­havn, der tid­li­ge­re har udgi­vet musik under nav­net Gir­l­fri­ends, præ­sen­te­rer deres før­ste num­mer Out Of Time. Det er rime­lig straight forward indie pop, bak­ket op af en mur af synt­he­sizers. Det fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt og er pok­kers char­me­ren­de, hvis du spør­ger mig! Det min­der mig lidt om tid­lig Mew i en mere plad­der­ro­man­tisk og ukom­pli­ce­ret udga­ve.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!