Islets Of Dust

6 maj 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Cat­hri­ne Ertmann

Islets Of Dust er en duo bestå­en­de af tid­li­ge­re Under Byen pia­nist og ‑kor­san­ger Katri­ne Sto­chholm og kom­po­nist og instru­men­ta­list Kas­per Staub. De to musi­ke­re er også kære­ster, hvil­ket bevir­ker at san­ge­nes tek­ster om kær­lig­hed får et per­son­ligt præg.

Islets Of Dust tager dig med ind i et under­un­digt og even­tyr­ligt uni­vers med fejen­de cel­lo, kla­ver­spil, klok­ke­spil (cele­ste), kas­se­re­de stu­e­org­ler, bånd­fal­ske ukule­ler og legetøjskeyboards.

Live for­lø­ses san­ge­ne i et stor­la­dent orga­nisk uni­vers, hvor duo­en udvi­des til et regu­lært ensem­b­le med bl.a. stry­ge­re og kor. De stem­nings­ful­de og inten­se kon­cer­ter er ble­vet beskre­vet som en ”rej­se til drømmeland”.

Mini­al­bum­met Peop­le And Birds udkom­mer digitalt/vinyl den 7. maj på Play­gro­und Music. Gene­relt kan jeg godt lide kom­bi­na­tio­nen af klas­si­ske instru­men­ter og pop­pe­de melodier.

Snig­lyt til et par skæringer:

Islets Of Dust — Take Me Home

Islets Of Dust — Lea­ves Salt and Oxygen

 

Islets Of Dust | Facebook

Islets Of Dust | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!