Guldkorn november 2014

3 dec 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jonathan Zawada2

Artwork: Jonat­han Zawada

Holy shit der var man­ge guld­korn at kom­me efter i novem­ber! Som den tro­fa­ste læse vil vide, er det kun de aller­bed­ste num­re opda­get i den pågæl­den­de måned iføl­ge Musik Mig Blidt, der præ­sen­te­res på den­ne liste, og hele 35 styks blev det til i den­ne omgang!

De dan­ske kunst­ne­re er den­ne gang Lowly, Disa, North Fall og Late Bloo­mers. Listen er i det hele taget rig på nor­di­ske kunst­ne­re. Sven­sker­ne er repræ­sen­te­ret med en god por­tion dreampop/electropop i form af DNKL, Anwai og to kunst­ne­re fra det char­me­ren­de nystar­te­de pla­de­sel­skab Som­mar­hjär­ta — Heart/Dancer og IAMBEARI sam­me gen­re­mæs­si­ge bold­ga­de fin­der vi også nor­ske Apo­t­hekBur­ning God Litt­le og Sus­an­ne Sund­før. Ende­lig repræ­sen­te­rer HULDA og VAR henolds­vis Færø­er­ne og Island.

Egent­lig er det ikke fair at frem­hæ­ve nog­le num­re på listen frem for nog­le andre — de er som sagt alle nøje udvalg­te! Men den­ne liste er jo net­op skabt for at kom­me omkring alle de num­re, jeg ikke kan nå at give nog­le ord på vej­en i et sær­skilt ind­læg. Så der­for, lyt lyt lyt og opdag ny spæn­den­de musik!

Trackliste:

1. Fat­her John Misty — Bored In The USA
2. RY X — Sweat
3. Anwai — Asking (demo)
4. Lowly — Forward
5. WEVAL — Gim­me Some
6. Son Lux — No Fate Awaits Me (feat. Faux Fix)
7. Attaque — Chan­ge Your Mind
8. DíSA — Sculpture
9. Litt­le Simz — Time Cap­su­le (W/ Jakwob ft. Cait­lyn Scarlett)
10. Fei­vel — Friend
11. North Fall — Teeth
12. Clo­ck­work Indi­go (FBZ+UA) — But­ter­fly Effect
13. DNKL — Warm Dark Night
14. Solo­mon Grey — Miradors
15. Late Bloo­mers — Eve­ry Day
16. Mot­hell — Vapour trail (feat. Char­lot­te Bridge)
17. HULDA ‑Sor­gin
18. Foxes in Fiction — Onta­rio Got­hic (Alter­na­te Version)
19. VAR — Silen­ce Is Recovered
20. Apo­t­hek — Wai­ting For The Thunder
21. CHROMATICSWHITE LIGHT
22. CHROMATICSAT YOUR DOOR (8 Tra­ck Version)
23. Flo Mor­ris­sey — Pages of Gold
24. Heart/Dancer — Hallucination
25. IAMBEAR — 16:40
26. Heart/Dancer — Shoreline
27. Bur­ning God Litt­le — Sor­ry For I Går (ft. Bendik)
28. Sus­an­ne Sund­før — Fade Away (Maps Remix)
29. Jasia — Inverbatim
30. The Very Best — Hear Me
31. T I O — Lips Like Wine
32. Ice Choir — It’s Dif­fe­rent Now
33. Throwing Snow — Avarice
34. BANKS — Drow­ning (Stwo Remix)
35. Frankie Cos­mos — Art School

 


Om Guldkornsserien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!