Guldkorn marts 2014

16 apr 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

khali-may43222323

Der er så sinds­sygt meget fedt musik der­ude, jeg ger­ne vil dele med jer. Aller­helst vil­le jeg ger­ne knyt­te en fortjent kom­men­tar til hver kunst­ner eller tra­ck, men pga. tids­nød, er det desvær­re ikke muligt. Jeg er kun én mand og den gode musik strøm­mer ind endeløst.

Der­for er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsen nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­ne­re og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ci­el udgi­vel­se. I andre til­fæl­de er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ci­el udgivelse.

Føl­gen­de num­re fin­des pt. kun på Soundcloud (dvs. f.eks. ikke på Spo­ti­fy og WiMP) og er i den for­stand eks­klu­si­ve: Grand Cour­ri­ersRejoi­ceBjörn Kle­in­henzDaun­ty Dir­gesHund­redsRab­bits On The Roof (DNKL Remix), Slow Club’s Tears Of Joy, Fura’s Poems of The PastTomas Bar­fods True To You (feat. Gruff Rhys), og Old Ami­ca’s Old Oaken Pond.

Udover Tomas Bar­fod, som giver en fors­mag på en kom­men­de sing­le i for­bin­del­se med Record Sto­re Day den 19. april (og er at fin­de på LP’en Love Me, der udkom­mer den 9. juni på det pre­sti­ge­ful­de pla­de­sel­skab Secret­ly Cana­di­an ) fin­der vi fem andre dan­ske kunst­ne­re på listen. Gabri­el med for­nem dansk­spro­get elek­tro-art­pop, Sekuoia der udgi­ver num­me­ret Not­hing i en rema­ste­red ver­sion (fin­des på den nyligt rema­ste­red og genud­gi­vet EP Trips), Dad Rocks! med den smit­ten­de Peers fra det stærkt anbe­fa­lel­ses­vær­di­ge album Year Of The Flesh samt De Underjor­di­ske, som jeg har skre­vet meget mere om her: http://www.musikmigblidt.dk/de-underjordiske.html.

Sidst men ikke mindst fin­der du også Er De Sjæld­nes poe­tisk smuk­ke Kære Drøm­me­ty­der fra det nyligt udgiv­ne album Olé Olé

 Trackliste: 

1. Kis­hi Bas­hi — Phi­los­op­hize In It! Che­mi­ca­lize With It!
2. Baby Guru — We Need Some Space
3. Tim­ber Tim­bre — Hot Dreams
4. Con­ner Young­blood — Confidence
5. Doug­las Dare – Nile
6. Björn Kle­in­henz — Daun­ty Dirges
7. De Underjor­di­ske — Trold
8. Sekuoia — Not­hing (Rema­ste­red Version)
9. Gabri­el ‑Gabri­el
10. Fura — Poems of the past
11. Mac DeMarco — Brother
12. Old Ami­ca — Old Oaken Pond
13. Er De Sjæld­ne — Kære Drømmetyder
14. Slow Club — Tears Of Joy
15. Dad Rocks! — Peers
16. Hund­reds — Rab­bits On The Roof (DNKL Remix)
17. Ali­ce Boman — What
18. Nick Mul­vey — Cucurucu
19. Yumi Zou­ma — It Feels Good To Be Aro­und You (feat. Air France)
20. Grand Cour­ri­ers — Rejoice
21. Tomas Bar­fod — True To You (feat. Gruff Rhys)
22. Qui­ck Qui­ck Obey — Hold Your Bre­ath (Sing­le Edit)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!