Guldkorn juli 2015

29 aug 2015 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »
Foto: Robert Moses Joyce

Foto: Robert Moses Joyce

Halv­de­len af juli var jeg på road­trip ned igen­nem Euro­pa, så det blev til min­dre musik­lyt­ning end sæd­van­lig. Måske ken­der du til nog­le guld­korn jeg ikke fik med? I så fald skriv ende­lig en kommentar!

Nyt fra den dan­ske under­grund fin­der du i form af HEY WAYKill J, Gents, Guns (norsk, men bosid­den­de i Kbh), og et fint Sekuoia remix af Super­poze’ Over­seas. 

Trackliste

1. VAR — Varmá
2. HEY WAY — Atmos­fear in the US
3. Hol­ly Macve — The Cor­ner Of My Mind (Bedroom Demo)
4. Super­poze — Unli­ve (Dream Koa­la Rework)
5. Super­poze — Over­seas (Sekuoia Rework)
6. Death In The After­noon — ’82
7. Prayt­hing — Hea­ven Is A Lone­ly Place
8. Hazel Eng­lish — It’s Not Real
9. Kill J — Propaganda
10. GENTS — Young Again
11. Guns — Ricochet
12. Vel­vet Mor­ning — You’re Blue, I’m Blue
13. Gold Cele­ste — Can Of Worms
14. Sales — Big Sis
15. Angel Haze — Impossible
16. CHVRCHES — Lea­ve A Trace
17. Gold Cele­ste — Open Your Eyes
18. Tom Adams — Tra­vel Whe­re The Moon Pulls
19. The Legends — Keep Him
20. Sa’ra Cha­ris­ma­ta — Mushroom
21. Nosaj Thing — Don’t Mind Me ft. Whoarei

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Ole siger:

    Jeg elsker sådan­ne guld­korns-seri­er! De er per­fek­te til at fin­de noget nyt musik på en stil­le aften :) Jeg kan især godt lide Gents med Young again. 

    Ole
    clubchristopher.dk

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!