Guldkorn juli 2014

19 aug 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_mltpqwj6zE1qjbnsxo1_500

Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

Musik Mig Blidt er net­op kom­met hjem fra ferie, så der­for får du lidt for­sin­ket mine stør­ste musi­kop­da­gel­ser fra juli måned. Som altid er listen en alsi­dig affæ­re, der bl.a. byder på mysti­fi­ce­ren­de smuk nyklas­sisk musik fra A Win­ged Victory for the Sul­len, en læn­ge­ven­tet ny sang fra den unge lofi-spe­ci­a­list Foxes In Fiction, to supero­p­ti­mi­stisk som­mer­hym­ner fra Gene­ra­tio­nals og Phox og en række electro-synt­hpop-per­ler fra Club Kuru, Chro­me Sparks, Astro­nauts, Etc., Glass Ani­mals, Odesza samt Moby i et nær­mest orgas­misk gli­tren­de remix fra ynd­lin­gen Maps.

Fra den hjem­li­ge front fin­der vi på listen de tur­né­flit­ti­ge Fol­ke­klub­ben, der er klar med et smug­lyt fra deres kom­me­de pla­de med den natio­nalg­la­de titel Dan­marks­film, Pala­ce Win­ter debu­te­rer med det lækre og ekstremt køre­ven­li­ge pop/rock num­mer Time Machine, singer-Songwri­te­ren The New Spring er klar med en ny magisk sing­le med tit­len The Hours Of The Day og ende­lig har Nano­mes über­melan­kol­ske sang To The Woods, som jeg tid­li­ge­re har dæk­ket på blog­gen, fået en udmær­ket cover­ver­sion af den tyske duo Go Astray.

 

Trackliste:

1. A Win­ged Victory for the Sul­len — Ato­mos VI
2. Move­ment — Like Lust
3. The Acid — Animal
4. Sea Chan­ge — Bridges
5. Nano­me — To The Woods (Go Astray cover)
6. Foxes in Fiction — Sha­dow’s Song
7. The New Spring — The Hours Of The Day
8. Gene­ra­tio­nals — Gold Sil­ver Diamond
9. Fol­ke­klub­ben — Vågn Op
10. Madeaux ft. Fifi Rong — Chakra
11. Pos­si­mi­ste — Wanderer
12. Club Kuru — Seesaw
13. Moby — Almost Home (Maps Remix)
14. Astro­nauts, etc. — Fuss
15. Chro­me Sparks — Losing U
16. Glass Ani­mals — Gooey
17. Phox — Kingfisher
18. Pala­ce Win­ter — Time Machine
19. Odesza — Memo­ri­es That You Call (feat. Monsoonsiren)
20. Lia Ices — Thous­and Eyes
21. Pale Seas — Evil is Always One Step Behind

 


Om Gukornsserien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!