Guldkorn december 2015

14 feb 2016 by Søren Lund Korsgaard, 2 Comments »

12193608_724411337658725_981456694166523577_n

Ja, jeg ved det. End­nu engang er jeg bag­ud med at få postet mine guld­korn her­in­de. Decem­ber måned er long gone. Ver­den er vide­re. Men det er jeg ikke. Og god musik har hel­dig­vis ikke en udløbs­da­to, så jeg håber i bærer over med mig, at jeg ikke helt kan føl­ge med den­ne ver­dens tempo.

Decem­ber stod som bekendt i julens tegn, så tog lidt en pau­se fra musi­kud­forsk­nin­gen i den­ne måned, og det sam­me gjor­de musi­ker­ne og musik­bran­chen som hel­hed også. Der­for lidt fær­re num­re end van­ligt i den­ne playliste.

Dan­ske kunst­ne­re på listen er:

Diet, Exec, Ano­t­her Jug­g­le, Sha­dow Age, Hey Way, Aske Lp.

Playliste:

1. DIET — Year In, Year Out
2. Advan­ce Base — Pamela (album version)
3. Char­lie Cun­ning­ham — Own Speed
4. Char­lie Cun­ning­ham — Plans
5. Char­lie Cun­ning­ham — In One Out
6. EXEC — Life Is A Liquid
7. Ano­t­her Jug­g­le — Dan­ce Suns­hine, Dan­ce [Folie à deux edit]
8. Mar­tin Kohl­stedt — ELL (Chri­sti­an Löf­f­ler Rework)
9. Will Sam­son — True Love Will Find You In The End (Dani­el John­ston cover)
10. Stwo — Haun­ted (ft. Sevdaliza)
11. Sha­dow Age — End
12. Gid­ge — You (Other Version)
13. On Dead Waves — Blackbird
14. Apo­t­hek — Family (Apo­t­hek Rei­mag­i­ne Remix)
15. HEY WAY — Fast but slow
16. Aske Lp — If You Want Me
17. Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm – 20:17

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Comments

  1. Tom siger:

    Sæt­ter stor pris på dine Soundcloud-play­li­ster så ingen grund til at und­skyl­de — bare du fort­sæt­ter med at lave dem :)

  2. Det er jeg glad for at høre, Tom! Tak for din kommentar!
    Jeg bli­ver ved ;)

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!