Goldmund — Shenandoa

16 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Keith Ken­niff har mas­ser af jern i ilden. Som jeg tid­li­ge­re har skre­vet, udkom­mer han snart under pro­jek­tet Mint Julep med sin ægte­fæl­de på vokal, og der skul­le også være et nyt Heli­os album på vej i år. Nu lader han også op til næste Gold­mund album med num­me­ret Shenan­doa, som du kan lyt­te til herunder.

Album­met med tit­len All Will Prosper udkom­mer omkring den 14. nove­me­ber (fore­lø­big dato). Det vil bestå af ræk­ke for­tolk­nin­ger af fol­kesan­ge fra den ame­ri­kan­ske bor­ger­krig — en peri­o­de, Ken­niff har en sær­lig inter­es­se for. Tra­ck­li­sten afspej­ler tyde­ligt temaet:

 • The Death of Gene­ral Wolfe
 • Asho­ken Farewell
 • All Qui­et on the Potomac
 • Ama­zing Grace
 • Dixie
 • The Flag of Coum­bia Shall Flo­at O’er Us Still
 • The Bal­lad of Bar­ba­ra Allen
 • John­ny Has Gone for a Soldier
 • Batt­le Cry of Freedom
 • Shenan­do­ah
 • Who’ll Save the Left
 • Just Befo­re the Batt­le Mother
 • The Yel­low Rose of Texas
 • Bon­nie Blue Flag
 • When John­ny Comes Mar­ching Home

At døm­me ud fra Shenan­doa er kla­ve­ret sta­dig en vig­tig del af Gold­munds lyd, men den aku­sti­ske gui­tar fyl­der som noget nyt mindst lige så meget i landskabet.

Gold­mund — Shenan­do­ah by Keith Ken­niff — Helios

 

Keith Ken­niff | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!