Forpremiere på Moon Loves Honeys nye single “To Be Without You”

13 mar 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Ons­dag den 14. marts udgi­ver det aar­hu­si­an­ske band Moon Loves Honey deres 2. og sid­ste sing­le fra debutal­bum­met You Drift Away From Me, der udkom­mer fre­dag den 17. april.

Sing­len hed­der To Be Wit­hout You, og her en dag før den udkom­mer på diver­se strea­m­ingtje­ne­ster, kan du eks­klu­sivt høre den på Musik Mig Blidt!

 

For­san­ger og sangskri­ver Jep­pe Dengsø for­tæl­ler om sangen:

Den er inspi­re­ret af en hæn­del­se i mit liv; en per­son tæt på mig der tog på sejl­tur i man­ge måne­der igen­nem Syd­eu­ro­pa, hvil­ket natur­lig­vis betød, at vi skul­le være adskilt. Det­te fik mig til at fryg­te for, om ting nogen­sin­de vil­le bli­ve de sam­me igen imel­lem os to. San­gen opsum­me­rer album­mets gene­rel­le tema om frygt for at miste kon­takt med dem, som man elsker, og vi føler, at den ram­mer den unik­ke lyd, som vi går efter; en fusion af sho­e­ga­zey drøm­mero­ck og gro­ovy chillwave-pop.”

Efter at have lyt­tet til san­gen en del gan­ge, kan jeg kun sige: Mis­sion accomplished!

 

Moon Loves Honey koncerter

Udgi­vel­sen af sing­len bli­ver fejret på RUST i Kbh d. 17/3: https://www.facebook.com/events/219919985242986/

Album-relea­se­kon­cert på Huset i Kbh d. 19/4

Album-relea­se­kon­cert på Radar i Aar­hus d. 27/4: https://www.facebook.com/events/222260948321447/


Foto: Sarah-Euge­nie

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!